Testosteron Güçlendiriciler

Testosteron Arttırıcılar

Testosteron, memelilerde ve diğer omurgalılarda bulunan androjen grubunun bir parçası olan bir steroid hormondur. Genellikle erkek türlerin testislerinde ve dişi türlerin yumurtalıklarında salgılanır. Adrenal bezler, vücutta az miktarda testosteron salgılamasıyla da bilinir. Testosteron ana erkek seks hormonudur ve anabolik steroidlerin bir bileşenidir. Testis ve secde gibi erkek üreme dokularının geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Artmış kas, yüz kıllarının büyümesi ve artmış kemik kütlesi gibi sekonder cinsel özelliklerin geliştirilmesinde de hayati önem taşımaktadır. Zindeliğin ve sağlığın korunması için çok önemlidir ve osteoporozun önlenmesinde de çok yararlıdır.
Yetişkin insan erkeklerinde, testosteronun plazma konsantrasyonu, yetişkin insan dişilerinde mevcut konsantrasyonun yaklaşık 8 katıdır. Bununla birlikte, erkeklerde testosteronun metabolik tüketimi, dişilerinkine kıyasla 20 kat fazladır. Testosteron üretimindeki yetersizlik Hipogonadizm adlı bir hastalığa neden olur. Bunun nedeni, erkek vücudundaki testislerin kontrolünden sorumlu olan bir hipofiz ile ilgili bir sorundan kaynaklanıyor olabilir. Bu sorunu çözmek için, erkeklerin testosteron replasman tedavisine gitmeleri önerilir. 
Testosteron üretimi ergenlik döneminde erkeklerde başlar. Beyinde bulunan hipofiz bezi bu aşamada folikül uyarıcı hormon üretimine başlar. Bu hormon, erkeklerdeki lüteinizan hormon ve sperm üretimini uyarmakla sorumludur. Luteinize edici hormon, testosteron üretebilmesi için erkeğin testislerinin uyarılmasına yardımcı olur. İnterstisyel hücreler veya Leydig hücreleri, luteinizan hormon üretimine bir yanıt olarak testosteron üretmekle sorumludur. Araştırmalar, Leydig hücrelerinin erkeklerin testosteronunun % 95’ini ürettiğini gösteriyor. Vücuttaki testosteron

Testosteron Arttırıcılar  

Ergenlik döneminde testosteron üretiminin üstel bir hızda arttığı bilinmektedir (yaklaşık olarak yaklaşık 18 kat). Ergenlik evresinden sonra, interstisyel hücreler günlük olarak 6 mg testosteron üretmeye devam eder. Testosteron üretiminin bozulması, vücudun obeziteye veya diğer sağlık durumuna tepkisine bağlı olabilir. 40 yaş üstü erkekler ortalama % 1’lik bir oranda testosteron üretiminde düşüş göstermektedir.
Üretilen testosteron seviyeleri vücut tarafından tamamen kullanılmaz. Karaciğer tarafından etkisiz hale getirilir ve böbrekler yoluyla atılır. Testosteronun sadece küçük bir kısmı (yaklaşık % 4) erkek kan dolaşımında kalmaya devam eder ve bu daha sonra aktif testosterona dönüştürülür ve kandaki moleküllere bağlanır veya hücreler tarafından kullanılır. Cinsiyet hormonu bağlayıcı globulin (SHBG), diğer moleküllerle bağlanan ve onları vücudun diğer bölgelerine taşıyan bir taşıyıcı protein molekülüdür. Tüm testosteron üretiminin % 44’ü bu molekül ile sıkı sıkıya bağlıdır. Testosteron SHBG ile bağlandığında, testosterondan ayrıştırılamaz, bu da vücudun kullanamamasına neden olur. Buna biyolojik olarak aktif olmayan testosteron denir.

Erkek kanında bulunan ve çok yavaş gevşek olarak ikinci taşıyıcı proteine ​​bağlanan testosteronun yaklaşık % 54’üne albumin denir. SHBG’ye kıyasla bu sıkı olmadığı için, testosteronun proteinden ayrılması mümkündür. Kandaki diğer moleküllerle bağlanabilir. Biyolojik olarak mevcuttur, yani yalnızca insan vücudundaki hücreler tarafından kullanılabilir. Üretilen testosteronun geri kalan kısmına serbest testosteron denir ve diğer moleküllerle kolayca bağlanmaz. Diyabet ve erkeklerin yaşlanmasını içeren kronik sağlık koşulları, erkeğin kan dolaşımında belirli konsantrasyonlarda SHBG, serbest testosteron ve albüminin değiştirilmesinden sorumludur. 
Testosteron, kadınlarda yumurtalıkların interstisyel hücresi vasıtasıyla üretilir ve% 50’ye yakın kısmı kan dolaşımında dolaşır. Testosteron üretiminin diğer yarısı adrenal bez ve diğer vücut dokuları tarafından yapılır. Lüteinizan hormonlar testosteron kadınının yumurtalıklarının Vücut Geliştiriciliğini uyarmak için vücutta sinyaller gönderirler. Testosteron üretimi, kadınlarda erkeklerden daha nispeten daha az fakat bu, kadınlar için önemli olmadığı anlamına gelmiyor. Vücuttaki testosteron molekülleri biyo-sentez süreci boyunca parçalanırlarsa, östradiol adı verilen iki ürün oluştururlar. Östrojen grubunun bir hormonu olan bu iki ürün, vücudun ovülasyon gibi üreme işlevinin düzenlenmesinden sorumludur. Kadınların refah ve sağlığının sağlanması için önemlidir.
Kadınlar tarafından üretilen tüm testosteronların östrojene dönüştürülmeyeceği unutulmamalıdır. Bazı testosteron kanda kalır ve SHBG veya albumin ile herhangi bir başka molekülle bağlanmaya gerek kalmadan bağlanır. Testosteron oranının kanda serbestçe dolaşması da mümkündür. Erkeklerde SHBG ile bağlanan testosteron vücut hücreleri tarafından kullanılmaz, ancak albumin bağlı hücreler biyolojik olarak mevcuttur. Bu biyolojik olarak mevcut hücreler androjen reseptör siteleri ile birlikte vücut tarafından kullanılır. Androjen reseptör alanları, androjen grubundan hormon alan ve çoğunlukla testosteron içeren yerlerdir. Kadınlarda, androjen reseptörü bölgeleri cildin dokularında, sebase bezlerde (sebum salgılayan deride bulunur) ve kıl köklerinde bulunur.
Kızlarda testosteron seviyeleri bebeklik dönemlerinde düşüktür, ancak ergenlik dönemine geldiğinde testosteron üretimi iki katına çıkmaktadır. Ergenlik ve düzenli adet döngülerinden sonra, testosteron seviyeleri bu dönemlerde sporadik olarak dalgalanır. Döngünün ilk yarısı, folliküler faz olarak bilinen testosteron seviyelerinin yükselmesi ile karakterize ve menstruasyon döngüsünün ortasında en yüksek düzeylerine sahipler. Testosteron üretimi 20’li yaşlarına geldiğinde yavaş yavaş azalır ve menopoz aşamasına kadar düşmeye devam eder. Bir kadının 40 ortasında vücuda dolaşan testosteron seviyesi, ergenlik sonrası dönemde sahip olduğu seviyelerin yaklaşık % 50’si olacaktır. 

Düşük Testosteron Düzeylerinin Nedenleri

İnsan vücudu, vücut fonksiyonlarının normal seviyelerinin çok dar bir aralığına sahiptir. Vücuttaki hormonlar bu normal seviyelerin altına düştüğünde, vücuda sistemik ve hücresel düzeyde engelleyici etkiler vardır. Vücuttaki testosteron seviyelerinin testi normalde sabah yapılır. Günler ilerledikçe seviyeleri sürekli değiştiği için testosteronun gün içinde örneklenmesi zordur. Erkeklerde normal testosteron seviyesi 270-1070 ng / dl olmalıdır (nanogram / desiliter). Bu test, kullanılan laboratuar ekipmanlarına bağlıdır ve bu aralık da değişebilir. Ayrıca, kadın vücudundaki yaklaşık testosteron düzeylerini ölçmek çok daha zordur, çünkü değerleri erkeklerinkine kıyasla çok daha düşüktür. 
Düşük testosteron düzeyleri çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Örneğin, testosteron üretimini uyarmak için gereken lüteinizan hormonların kesin miktarlarının üretimi ile ilgili olarak, hipofiz bezi veya hipotalamusta bir sorun olabilir. Testosteronu üreten organların normal şekilde çalışmadığı ve beynin tetiklediği uyarıya cevap veremediği de mümkündür. SHBG’deki değişiklikler vücutta bulunan testosteron seviyesini etkiler, bu da vücut üzerindeki etkilerini de engeller.
Testosteronun (çoğu testis veya yumurtalık) üretiminden sorumlu olan organlarla ilgili doğal bir problem olduğunda, bu “temel problem” olarak bilinir. Vücutta bulunan, normalin altında olan testosteron seviyesi veya testosteron üretiminde bir azalmaya Hipogonadizm denir. ‘İkincil sorunlar’, hipofiz ile ilgili olan ve bu bezin vücuttaki testosteron seviyelerini düzenleyebilme özelliğini etkileyen problemlerdir. Bu,  İkincil Hipogonadizm’ olarak bilinir. Son olarak, hipotalamusun işleyişiyle ilgili bir problem varsa, bu problem “Üçüncü Hipogonadizm” olarak adlandırılır.
Primer hipogonadizm veya gonadların başarısızlığı (yumurtalıklar ve testisler gibi cinsel organların) çeşitli farklı sebepleri vardır. Birincisi, inmemiş testisler veya kriptorşidizm. Bu, bir testisin, erkek bir bebeğin doğuşundan önce penisin veya sidik türünün altında asılı duran derinin çuvalında doğru pozisyona gelmediği bir sorundur. Çoğu durumda, etkilenen sadece tek bir testis olur, ancak zamanın yaklaşık % 10’unda hem diğer testisde etkilenir. Genellikle erkenden doğan bebeklerde görülür. Zaman geçtikçe, etkilenen testis, doğumdan sonraki ilk birkaç ay boyunca kendiliğinden doğru pozisyona yavaş yavaş ilerliyor.
Erkeklerde düşük testosteron seviyesi için başka bir neden, skrotuma neden olan bir yaralanmadır. Testisler hasar gördüğünde veya yaralandığında, bu birincil organ vücudun düzgün çalışması için gereken normal testosteron seviyeleri üretebilecek yüksek bir olasılıktır. Sadece testisin neden olduğu hasar olsa bile, vücuttaki testosteron seviyeleri üzerinde bir etkisi olabilir. Bazı durumlarda, normal olarak işlev gören en az bir testis düzlüğünde testosteron düzeylerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Radyasyon terapisine veya kemoterapiye maruz kalan erkeklerde, üretilen testosteron düzeylerinde bir miktar hasar vardır. Radyasyon tedavileri, testislerde bulunan interstisyel hücrelere zarar vermekten sorumludur. Vücut için yeterli testosteron üretiminin azalmasına neden olurlar. Testosteron üretimindeki azalmanın geçici bir sorun olabileceği ancak kalıcı hasarın olduğu durumlar da olabilir.
Testosteron seviyeleri, erkekler 40 yaşına eriştikten sonra kademeli olarak % 1 oranında azalmaktadır. Bu noktada, vücutta normal vücut fonksiyonlarını yerine getirmek için yeterli testosteron üretilmektedir. Bununla birlikte, bazı araştırmacılar, düşük testosteron seviyelerinin erektil disfonksiyon, kas ve kemik kaybı gibi birçok tıbbi soruna neden olabileceğini öne sürdü. Düşük testosteron seviyesi için başka bir neden kabakulak virüsüdür. Bu virüs, erkek testislerinde bir iltihaba neden olabilir. Ergenlik döneminde veya erişkinlik döneminde bu hastalık varsa, testislerde bir hasar meydana gelebilir ve bu da testislerin testosteron üretme yeteneğini azaltır. Bu Testosteron koşulunu tedavi etmek için, hastalar, kabakulaklara karşı aşılanmalı, böylece hastalık insidansını düşürebilir.

Düşük testosteron seviyelerine kromozom anomalileri neden olabilir. Klinefelter hastalığı gibi erkekte var olan fazladan bir X kromozomu varsa, testosteron üretmek için testosteron üretme becerisinin azalmasına yol açabilecek anormal bir test gelişimi olabilir. Ve son olarak, eğer kadınlarda yumurtalıkların cerrahi olarak çıkarılması veya prematür bir over başarısızlığı varsa, vücutta dolaşan düşük testosteron seviyeleri olacaktır. 
İkincil ve üçüncül hipogonadizm, esasen hipofiz bezinin veya hipotalamusun zarar görmesi ve / veya lüteinizan hormonlar gibi gonad stimüle edici hormonların üretiminde bir başarısızlığa bağlı olarak ortaya çıkar. Bu tür başarısızlıkların nedenleri bezde bir tümör varlığı nedeniyle veya yakınlardaki beyin tümörleri tedavisinin yan etkilerinden kaynaklanan hasar nedeniyle pituitör bezinde hasar oluşturmaktadır. Kallman Sendromu, hipotalamus malformasyonunun düzgün çalışmasını önleyen bir örneğidir. Bu, vücutta üretilen gonad uyarıcı hormonların daha düşük seviyelerine yol açabilir. Başka bir neden, bezlere giden kan akışını azaltan vücut tarafından maruz bırakılan bir kanama veya şoka bağlı olabilir. Sarkoidoz ve tüberküloz vücuda inflamasyona neden olur ve bu durum hipofiz bezi ve onun işleyişi üzerinde zararlı bir etkiye sahiptir. HIV / AIDS hem hipofiz bezinde hem de hipotalamusta iltihaba neden olabilir.
Herhangi bir anabolik steroid kullanımı yasaklanmış olsa dahi vücuda ters etki yapabilir ve hipogonadizme neden olabilir. Obezite de düşük testosteron seviyeleri için bir neden oluşturmaktadır. Obezite üzerine yapılan araştırmalar testosteronun östrojene dönüştüğünü göstermiştir. Bu süreç doğal olarak hem kadınlarda hem de erkeklerde görülür ve çoğunlukla vücudun yağ hücrelerinde gerçekleşir. Vücuttaki yağ hücrelerindeki bir artış bu süreci artırabilir ve testosteronun östrojene aşırı dönüştürülmesi nedeniyle testosteron seviyelerinin düşmesine neden olabilir.

Düşük Testosteron Düzeylerinin Belirtileri

Erkeklerde vücuttaki düşük testosteron seviyeleri semptomları, hormon seviyesinin ne zaman azaldığı üzerine bağlıdır. Fetusta azalmış testosteron seviyesi olduğunda cinsel organ gelişimini engelleyebilir. Bu, skrotum ve penisin zayıf bir şekilde gelişmesine neden olacaktır.
Ergenlik evresi öncesinde veya sırasında ortaya çıkan düşük testosteron seviyeleri olması, cinsel olgunlaşmanın eksikliği nedeniyle oluşur. Cinsel olgunlaşması olmayan bir kişi kaslarda kitle gelişimi için başarısız olur ve sesi derinleşmez. Düşük testesteron seviyeleri aynı zamanda göğüslerin büyümesine (jinekomasti olarak da bilinir), vücut tüylerinde düşük büyüme ve penis veya testislerde büyümekte başarısızlığa neden olur.
Yetişkinlerde, düşük testosteron seviyesi belirtileri vardır. Bu, normalde, cinsel işlevsellik, saç kaybı, erektil disfonksiyon, kaslarda kütlenin azalması ve kemik yoğunluğunun veya osteoporozun azalması gibi azalmış bir istekle ilişkilendirilir. Testosteron düzeyinin düşük olmasının sadece erkeklerle ilişkili bir hastalık olmadığını, ancak kadınlar için de endişe kaynağı olabileceğini belirtmek gerekir. Düşük testosteron seviyeleri, sinirlilik, sıcak basmaları, uyku bozuklukları ve cinsel istek eksikliği veya libido azalması gibi çeşitli sorunlara neden olabilir. Düşük testosteron seviyelerinin kadınlarda osteoporoz, vücut saç dökülmesi ve kaslarda kütle kaybına neden olduğu vakalar da vardır.

Testosteron düzeylerini yükseltmenin doğal yolları

Düşük testosteron seviyelerinin tedavisi iki yolla yapılabilir – doğal veya yapay olarak. Eksik olanlar için testosteron düzeylerini arttırmak, diyetinizi yönetmek, stres azaltmak, kan şekeri düzeylerinizi kontrol etmek ve uygun egzersizleri yapmak gibi doğal tedaviler yoluyla mümkün olabilir. Testosteron seviyelerinin normal kalmasını sağlamak için, sağlıklı bir yaşam tarzı sağlamak önemlidir. 

Stres Yönetimi 
Hipertansiyon veya yüksek tansiyonu olan kişilerin düşük testosteron seviyelerine sahip olma olasılığı daha yüksektir. Bu nedenle, testosteron düzeylerini artırmak için, stres yönetimi yoluyla kan basıncınızı düşürdüğünüzden emin olunması önemlidir. Stresin azaltılmasına yönelik ilk adım, Stres yönetimini hayatınızdaki stres kaynaklarını belirlemektir. Bunu yapmak için, tutum ve alışkanlıklarınıza yakından bakmalı ve stresin düzenli mi, yoksa arada sırada mı olduğunu görmelisin. Ayrıca stresinizin işe ve diğer faaliyetlerinize karşı tutumunuzdan kaynaklanıp etkilenmediğini anlamanıza da dikkat etmeniz gerekir. 
Stresin azaltılmasının bir diğer yolu, stresle baş etmenize yardımcı olan sağlıksız alışkanlıklarınızın olmamasını sağlamaktır. Bu, sigara içilmesinin azaltılması, alkol tüketimi ve hapların rahatlamayı içermektedir. Ayrıca, birçok insanda stresin başka bir nedeni olduğu için kendinizi sosyal etkileşimlerden ayırmadığınızdan emin olmanız gerekir. Çalışmalarınızı ertelemeyin ve kendinizi her zaman meşgul ettiğinizden emin olun. Stres yaşatmadığınızdan emin olmak için, gereksiz stresi önlediğinizden emin olmalısınız. Bunu, görevin tamamlama yeteneğinizin ötesinde olduğunu bildiğiniz zaman ‘hayır’ demeyi öğrenerek yapabilirsiniz. Daha fazla sorumluluk alarak, kaçınılabildiğinde kendinize çok fazla stres atacaksınız. 

Kan şekeri seviyenizi düşürün

Diyabet veya kan şekeri yüksek olanların düşük bir testosteron seviyesi geliştirebileceği ihtimali yüksektir. Bu nedenle, bu soruna sahip olanlar için, yeterli miktarda testosteron tutmak için şeker alımını nasıl yöneteceklerini öğrenmek önemlidir. Kan şekeri seviyenizi düşürmek için tükettiğiniz gıdalar konusunda akıllı olmalısınız ve egzersiz programınızı geliştirin. Kan şekerinizi azaltmanın yollarından biri, kan dolaşımınızdaki glikozu koşu, bisiklet veya vücut kürleri gibi birçok egzersizle yakmaktır. 
Aynı zamanda iki 8-ons bardak su içip sonra da 5 dakika sonra bir üçüncü bardak içmelisiniz. Bu, idrara çıkmanıza neden olur ve suyun kanın seyreltilmesinde yardımcı olması nedeniyle kandaki glikozu boşaltır. Yeşil çay, kan şekeri düzeyleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğundan, kan şekeri seviyenizi düşürmenize yardımcı olacağından, günde en az bir kere bir bardak şekersiz yeşil çay için. 

Egzersiz ve Sağlıklı Beslenme

Testosteron düzeyleri düşük olan erkekler, testosteron düzeylerini arttırmada yardımcı olduğu için çok fazla fiziksel aktiviteye ve egzersiz yapmalarına dikkat etmelidir. Egzersizin vücuttaki testosteron düzeylerini arttırmaya etkisi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Birinci faktör erkek ağırlığıdır. Egzersiz, obezite ile acı çeken insanlar üzerinde daha güçlü bir etkiye sahiptir. Düşük testosteron düzeyine sahip olan kişinin arasında kısa aralarla titiz egzersiz yapmak önemlidir.
Bir sonraki faktör, kişinin yaşı ile ilgilidir. Uzmanlar, yaşlıların testosteronunun 40 yaşından sonra azalmasının sebebinin, bu kişilerin çok fazla fiziksel egzersiz yapmaları daha az olası olduğuna inanmaktadır. Egzersiz testosteron seviyeleri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve birçok durumda, bu kadar yorucu fiziksel aktivitelere maruz kalanlar vücuttaki testosteron düzeylerinde bir artış görmüşlerdir. Ve son olarak, egzersizin zamanlaması vücuttaki testosteron seviyelerini de etkiliyor. Testosteron seviyeleri sabah saatlerinde en yüksek, öğleden sonra ise en düşük düzeydedir. Bununla birlikte, sabah egzersiz yapmaya kıyasla testosteron seviyeleri üzerinde etkili olduğu için egzersiz yapmanın en iyi vakti gece / gündüz vakti.
Düşük testosteron seviyesine sahip olanlar için iyi olan en iyi egzersizler tam vücut egzersizleri ve ağırlık kaldırma yöntemidir. Vücudun bir bölümüne odaklanmak yerine, vücuttaki testosteron seviyeleri üzerinde daha etkili bir etkiye sahip olacağından, insanlar için tüm vücudu saran bir egzersiz yapmaları önemlidir. 

Testosteron takviyeleri

D-Aspartik AsitD-Aspartik Asit

Bu, piyasada çok popüler hale gelen bir testosteron takviyesidir ve insan vücudundaki testosteron seviyelerini arttırmak için en etkili ek olarak kanıtlanmıştır. Amino asidin enantiyomerlerinden biridir ve Aspartat olarak da bilinir. D-Aspartik asitteki ‘D’, molekülün ışığı sağa doğru eğdiği gerçeğine işaret eder. D-Aspartik asit, soya proteini, simüle pastırma, kazein ve mısır proteininde yaygın olarak bulunur.
D-Aspartik asit testiste hem Leydig hem de Sertoli hücrelerinde mevcut olan NMDA reseptörleri vasıtasıyla testislere alınır. Hücrenin içine alındığında, D-Asparate testosteron salınımını uyarabilme yeteneği gösterir, ancak HCG‘nin testis hücresi üzerindeki etkinliğini arttırarak HCG ile sinerjik çalışması gerekir. 16 saat sonra testosteron sentezinde bir artış var ve bu, kolesterolün mitokondriyal zar içine taşınmasını arttırdığı gösteriliyor. Bu nakliye Cordyceps’ten etkilenir. D-aspartik asit, testosteron salınımına yol açan testislerde testosteron üretimini doğrudan arttırmada yardımcı olur.

Tribestan Tribulus Terrestris

Tribestan Tribulus Terrestris, son birkaç yılda birçok satış yapan popüler bir testosteron takviyesidir. Avustralya, Avrupa, Afrika ve Asya’da bulunan bir bitki özütidir. Testosteron düzeylerini arttırmada yardımcı olan steroidal saponinler olarak bilinen bazı bileşikler içerir. Saponinin bileşiklerinden biri, birçok bitki türünde bulunan steroidal bir etkiye sahip olan bir saponin olan protodioscini’dir. Testosteron, dehidroepiandrosteron ve dihidrotestosteron düzeylerini arttırdığı bilinmektedir. Tribulus Terrestris’in ortak kullanıcıları vücut geliştiricidir ve kas kütlesi, dayanıklılık, yağ kaybını ve mukavemeti artırmak için testosteron düzeylerini arttırmak için Tribulus kullanırlar. 

Testosteron Arttırıcılar  

Bu takviye, testosteron seviyelerini hipofiz bezi uyarımı yoluyla artırmak için protodiosin aracılığıyla çalışır. Bu uyarılma, bağlanmamış serbest testosteron seviyelerini arttıran lüteinizan hormon üretimini desteklemeye yardımcı olur. Testosteronu güçlendiren bir takviye olarak kabul edilmesine rağmen, protodioscin nitrik oksit seviyelerini geliştirme kabiliyetine sahip olduğunu göstermiştir. Nitrik oksit genel büyümeyi ve kan akışını artırmaya yardımcı olur. Tribulus’un faydaları protodioscin ile bağlantılıdır, bu nedenle yüksek ölçüde standartlaştırılmış ve bu aktif maddenin yüksek miktarını içeren bir ürün bulmanız önerilir. 

ZMA

Testosteron düzeylerini artıran ve üç benzersiz içeriği birleştiren bir takviyedir. ZMA, Çinko (l-monetiyonin), B6 ​​Vitamini (piridoksin HCL) ve Magnezyum (aspartat) için kısaltmadır. Bunların hepsi, vücudun hayati vitamin ve minerallerin tükenmesini önlemeye yardım ettiği için herhangi bir atlet için yararlıdır. Bu genellikle uzun süreli veya yoğun bir egzersiz sonrasında ortaya çıkar. Çinko, insülin, testosteron, östrojen ve büyüme hormonu gibi pek çok hormonu uyaran ZMA olan ortak bir mineral olarak bilinir. Bu mineral 200 artı enzimatik reaksiyonlarla uğraşmaktadır. Araştırmacılar, vücut geliştiricileri ve sporcuların çinko için yüksek bir gereksinimi olduğunu belirttiler; çünkü bu insanlar kendi rutinleri yoluyla yetersizliklerine karşı daha duyarlı. ZMA yaklaşık 30 mg çinko içerir.
1996’da yürütülen ve “sağlıklı yetişkinlerin çinko durumu ve serum testosteron seviyeleri” başlıklı bir araştırma, çinko eksikliği yaşayan erkekler tarafından günde 30 mg çinkonun alımının, içinde testosteron seviyelerinin neredeyse iki kat arttığını kanıtladı. 6 aylık bir dönem. Bu, çinko eksikliğinin testosteron seviyeleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu gösterir. Magnezyum, mukavemet eğitimi, amino asitlerin aktivasyonu, nükleik asitin sentezi, AMP oluşum döngüleri, besin maddelerinin sentezi, besin maddesi üretimi ve metabolizması üzerine odaklanan, glikoliz, kreatin fosfat oluşumu, sporcular için krebs döngüsü ve protein sentezi içeren yaklaşık 300 enzimatik reaksiyondan sorumlu olan bir mineraldir. Ve kas kontraktilitesi. Magnezyumun tüm bu işlevlerde rol oynaması nedeniyle eksikliği testosteron düzeylerini düşürebilir ve kasların gelişimini engelleyebilir. ZMA 450 mg magnezyum içerir.
ZMA formülünün son kısmı piridoksin olarak bilinen B-6 vitamini. Bu, proteinin sentezi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. B6 vitamininin koenzim biçimi, çoğunluğun vücuttaki amino asitler metabolizmasının önemli bir bölümünü oluşturduğu büyük miktarda enzimle ilgilidir. Glukokortikoid hormonları (kortizol olarak da bilinir) içeren katabolik steroidlerin işlevini bozduğu kanıtlanmış karbonhidrat enerjisinin “kilidini açmak” için glikojen katabolizması için gereklidir. Bu kas yapımında yardımcı olabilecek testosteron-kortizol oranının artırılmasına yardımcı olur. ZMA, 10.5 mg B6 vitamini içerir. Birleştirildiğinde ZMA, serbest testosteron düzeylerinde % 30’a kadar bir artış gösteriyor. 

Eurycoma longifolia

Eurycoma longifolia ( tongkat ali olarak da bilinir) ağırlık kaldırıcıları tarafından yaygın olarak kullanılan başka bir testosteron takviyesidir. Endonezya’nın bir bölümünde bulunan bir bitki olan Eurycoma longifolia, vücudun testosteronunu yükseltme kabiliyeti ile bilinir. İnsan vücudunda dolaşan büyük miktarda testosteron SHBG’ye bağlıdır. SHBG’ye bağlı Testosteron etkisiz olduğu düşünülür ve kas büyüme üzerinde olumlu bir etkisi yoktur. Bu hormona atfedilen etkiyi yalnızca serbest testosteron uygulayabilir. Etkisi, hem androjeniktir (hem ruhsal hem de fiziksel olarak seksüelleştirici ve masculinizan, dolayısıyla libido artar) ve anaboliktir (bina kas dokusu). 

Testosteron Arttırıcılar  

Eurycoma longifolia’nın aktif maddeleri, SHBG’nin herhangi bir dolaşımdaki serbest testosteronu yakalamasını önleyen SHBG hormonuna yakalanmasına ve bağlanmasına yardımcı olur. Serbest testosterondaki artış, kas yapımında yardımcı olur. Eurycoma longifolia yorgunluğun iyileşmesinde ve mukavemette bir artış göstermiştir. Bu, atletler ve ağırlık kaldırıcılar için oldukça avantajlıdır.

Epimedium

Bu ayrıca Akdeniz bölgesi ve Asya’ya özgü yapraklı bir bitki olan Azgın keçi otu olarak bilinir. Geleneksel Çin tıbbında yaygın olarak kullanılır. Bazıları, Epimedium’un testosteron arttırıcı faydalarından sorumlu olan bileşik olduğu icariini içeren olduğu bilinen Epimedium. Sıçanlar üzerinde yapılan araştırmalar, icariin dozları ile uygulandığında, testosteron düzeylerinde 3 katın üzerinde bir artış olduğunu gösterdi. Benzer sonuçlar veren herhangi bir insan araştırması yapılmamış olsa da, Epimedium testosteron düzeylerini yükseltmede etkili olmuştur.
Epimedium’un diğer bir yararı da, erektil disfonksiyonun tedavisinde kullanılan ilaçlarda bulunan benzer bileşikler içeren PDE-5 enzimini inhibe etmesidir. Bu, insan vücudundaki libido ve kan akışını artırmada yardımcı olur. % 10 icariin içeren ürünler, iyi bir testosteron takviyesi takviyesi olarak düşünülür. 

EFA (Esansiyel Yağ Asitleri)

Esansiyel yağ asitleri vücudunuzun düzgün çalışabilmesi için vücudunuzun ihtiyaç duyduğu önemli besindir. Vücut geliştiricileri ve güç sporcuları, kaslarını daha hızlı bir şekilde inşa etmek için testosteron seviyelerini artırmak için ekstra bir esansiyel yağ asitleri takviyesi gerektirir. Güç kaldırıcılar ve vücut geliştiricileri için enerji ve kas gelişimi için gerekli olmanın yanı sıra, EFA’lar, sağlıklı bir cinsel yolculuk, sağlıklı libidoyu ve gelişmiş yağ metabolizmasını içeren birçok metabolik süreç için vücuda ihtiyaç duyar. Ayrıca testosteron üretiminde yardımcı olan gerekli besin maddesidir.
Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerinde eksiklik varsa testosteron üretiminde azalma olacaktır. Testosteronu sentezlemek için EFA’lar insan vücudunda gereklidir. EFA’nın alınması, testosteron seviyelerini vücudun sahip olması gereken ortalama seviyenin ötesine çıkarmaz, ancak testosteron miktarının doğal seviyelerin altına düşmemesine dikkat eder. 

DHEA

Bir testosteron destekleyici takviye olan DHEA’nın kullanımı son derece tartışmalı ve pek çok tıp uzmanı tarafından daha az doğal bir destek olması düşünülüyor. Vücuttaki adrenal bezlerden salınan ve insan vücudundaki biyolojik süreçlerde oldukça yer alan bir hormondur. Androjen reseptörleri ile birlikte, dolaylı ve doğrudan androstenedion ve androstenediol gibi metabolitleri kullanarak işlev görür. Bu metabolitler, östrojen ve testosteron üretmeye dönüştürmek için gereklidir. DHEA daha sık bir nörosteroid olarak bilinir.
DHEA ekinin testosterona dönüşeceği ve bu nedenle vücudun testosteron seviyesini artıracağı düşünülüyor. DHEA seviyeleri, ortalama olarak, insanlarda 25-30 yaş arasında zirve yapar ve o dönemden sonra sürekli düşüş gösterir. Bu, kişinin 80 yaşına geldiğinde 20’li yaşlarında sahip olacağı DHEA’nın yaklaşık % 5-10’una sahip olacağı anlamına gelir. DHEA genellikle 35 yaşın üzerindeki kişilere uygulanır, çünkü bunlar daha yararlı olur. DHEA, normal vücut çalışması sırasında testosterona dönüşse de, bunun doğal bir testosteron destekleyici takviye olduğu belirsizdir. Aynı zamanda bir prohomolin olduğu için, normal seviyelerin üstünde sporcularda bulunması gereken yasal bir madde değildir ve bir takım spor organizasyonları tarafından yasaklanmıştır.
Anti-Östrojen (Aromataz İnhibitörleri)
Erkeklerin bedenlerinde östrojene sahip olduğu gerçeği ve kadınlarınki ile olan tek fark, erkeklerin daha düşük östrojen seviyelerine sahip olmalarıdır. Vücüt geliştiriciler ve atletler kas kütlelerini arttırmaya çalışırken testosteron üretimi gerekli bileşen değildir. Vücutta testosteron ve östrojen dengesi yeterli olmalıdır.
Optimal bir kas artışının arkasındaki kavram, testosteron seviyelerinin yüksek ve östrojen düzeylerinin düşük olmasını sağlamaktır. Tek sorun, testosteron düzeylerinizi arttırdığınızda, aromataz enzimi onu östrojene dönüştürür. Erkeklerde bu, östrojenin üretildiği işlevdir. İnsanların anti-östrojen kullanması nedeni, testosteronun vücuttaki östrojene dönüştürülmesini en aza indirgemek ve varlığını da azaltmaktır. 

DIM (Diindolylmethane)

Bu, indol-3-karbinolün sindirimi (bazı sebzelerde bulunur) olduğunda vücutta yaratılmış bir fitoturdenttir. Indole-3-carbinol, sebzelerde bulunan ve sağlıklı beslenebilecek özelliklerden biridir. DIM’in yeteneği, zararlı östrojenlerin metabolik hızını arttırmaktır. Bu, vücuttaki östrojen parçalanmanın çok daha hızlı bir yoludur ve kullanıcı işemek zorunda kaldığında nihayetinde serbest bırakılacaktır.

Chrysin

Bu tutku çiçek türlerinden birinden elde edilen önemli bir flavonoid. Vücuttaki testosteronun östrojene dönüştürülmesinden sorumlu olan aromataz enziminin etkisini azaltma yeteneğine sahiptir. Chrysin’in vücut geliştiricileri ve güç sporcuları için önerilen anti-östrojen olmasının nedenlerinden biri de budur.

Testosteron destekleyicileri, düşük testosteron seviyesi olan insanlar için önemlidir. Kas gelişimini ve dayanıklılığını arttırmak için vücut geliştiricileri ve güç sporcuları için de gereklidir. Sporcu olmayabilecek birçok erkek de testosteron güçlendiriciler kullanırlar. Krizler, erkek özelliklerini çok daha çabuk geliştirmelerini sağlarlar. Daha önce de belirtildiği gibi, bir kişinin yaşam süresi boyunca testosteron seviyeleri sabit kalmaz. Zaman geçtikçe, testosteron seviyesi, kişi 40 yaşına eriştikten sonra yılda % 1 oranında azalır. Bu, testosteronun insan vücudundaki etkisinin kademeli olarak yaşla en aza indirdiği anlamına gelir. Bu yüzden birçok erkek, aslında olduğundan daha genç görünmesi için testosteron takviyeleri alırlar.
Testosteron güçlendirici takviyeleri, kullanıcı için bir çok avantaja sahiptir. Bu takviyeler, kas büyümesinde yardımcı olan ve kullanıcının dayanıklılığını geliştirdiği için spor salonuna düzenli olarak giden kullanıcılar için çok yararlıdır. Bu, kişinin fiziksel özelliklerini sınırlamaya zorlamasını ve daha uzun süre eğitilmelerini sağlar. Testosteron destekleyicileri vücut kompozisyonunun korunmasında da yardımcı olur. Erkekler kaslarını arttırmaya çalışırken, testosteron güçlendiriciler kasların metabolik hızdaki artıştan dolayı daha ince olmasını sağlar. Vücutta bir enerji rezervi bulunduğundan emin olarak yağ yakmaya yardımcı olur. Testosteron güçlendiricilerinin herhangi bir yan etki yapmadan göze çarpan sonuçlar elde etmek için suiistimale uğramaya yönelik olmadığı ve çok dikkatli ve sorumluluk sahibi olması gerektiği unutulmamalıdır. 
Testosteron güçlendiriciler, vücudun doğal libidosunun önemli bir bileşeni olduğu için kullanıcının cinsel yaşamını iyileştirmede de yardımcı olur. Testosteron güçlendiricilerin kullanılması, düzenli olarak steroid pompalamaktan daha az zararlıdır, çünkü vücudun günlük olarak normal olarak işlev görmesi oranını arttırır. Bu yüzden testosteron destekleyicileri kullananlara oldukça faydalıdır.

Medikal Referanslar:

[1] A Population-Level Decline in Serum Testosterone Levels in American Men. Thomas G. Travison, Andre B. Araujo, Amy B. O’Donnell, Varant Kupelian and John B. McKinlay. Travison et al. 92 (1): 196. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism January 1, 2007 vol. 92 no. 1 196-202.

[2] Secular decline in male testosterone and sex hormone binding globulin serum levels in Danish population surveys. Andersson AM, Jensen TK, Juul A, Petersen JH, Jørgensen T, Skakkebaek NE. J Clin Endocrinol Metab. 2007 Dec;92(12):4696-705. Epub 2007 Sep 25.
[3] Aromatization of androstenedione and 19-nortestosterone in human placental, liver, and adipose tissues (abstract). Nippon Naibunpi Gakkai Zasshi 62 (1986:18-25
[4] “Dangers of Excess Estrogen In the Aging Male”. Faloon, William. Life Extension Magazine, November 2008.
[5] Regulation of reproductive hormone secretion in primates by short-term changes in nutrition. JL Cameron. Departments of Psychiatry, Neuroscience, and Cell Biology and Physiology, University of Pittsburgh,
Pittsburgh, PA 15213, USA. May 1, 1996 1 117-126.
[6] Testosterone and cortisol in relationship to dietary nutrients and resistance exercise. Volek JS, Kraemer WJ, Bush JA, Incledon T, Boetes M. J Appl Physiol. 1997 Jan;82(1):49-54.
[7] Hormonal responses to high- and moderate-intensity strength exercise. Raastad T, Bjøro T, Hallén J. Eur J Appl Physiol. 2000 May;82(1-2):121-8.
[8] Acute hormonal responses in elite junior weightlifters. Kraemer WJ, Fry AC, Warren BJ, Stone MH, Fleck SJ, Kearney JT, Conroy BP, Maresh CM, Weseman CA, Triplett NT, et al. Int J Sports Med. 1992 Feb;13(2):103-9.
[9] Pulsatile patterns of gonadotropins and testosterone in man: the effects of clomiphene, with and without testosterone. Naftolin F, Judd HL, Yen SSC. J Clin Endocrinol Metab 1973;36:285–8.
[10] Evidence for a role of endogenous estrogen in the hypothalamic control of gonadotropin secretion in men. Winters SJ, Troen P. J Clin Endocrinol Metab 1985;61:842–5.
[11] Studies on the role of sex steroids in the feedback control of gonadotropin concentrations in men. II. Use of the estrogen antagonist, clomiphene citrate. Winters SJ, Janick JJ, Loriaux DL, Sherins RJ. J Clin Endocrinol Metab 1979;48:222–7.
[12] Short- and long-term effects of clomiphene citrate on the pituitary–testicular axis. Santen RJ, Leonard JM, Sherins RJ, Gandy HM, Paulsen CA. J Clin Endocrinol Metab 1971;33:970–6.
[13] Estrogens in the feedback regulation of gonadotropin secretion in men: effects of administration of estrogen to agonadal subjects and the antiestrogen tamoxifen and the aromatase inhibitor d1-testolactone to eugonadal subjects. Gooren LJ, Van der Veen EA, van Kessel H, Harmsen-Louman W.  Andrologia 1984;16:568–77.
[14] Estrogen suppression in males: metabolic effects. Mauras N; O’Brien KO; Klein KO; Hayes V. J Clin Endocrinol Metab 2000 Jul;85(7):2370-7   (ISSN: 0021-972X)
[15] Pharmacokinetics and dose finding of a potent aromatase inhibitor, aromasin (exemestane), in young males. Mauras N, Lima J, Patel D, Rini A, di Salle E, Kwok A, Lippe B. J Clin Endocrinol Metab. 2003 Dec;88(12):5951-6.
[16] “Effects of eight weeks of an alleged aromatase inhibiting nutritional supplement 6-OXO (androst-4-ene-3,6,17-trione) on serum hormone profiles and clinical safety markers in resistance-trained, eugonadal males”. Rohle D, Wilborn C, Taylor L, Mulligan C, Kreider R, Willoughby D. (2007). J Int Soc Sports Nutr. 4: 13. doi:10.1186/1550-2783-4-13. PMC 2100070. PMID 17949492.
[17] “The science of 6-OXO”. Muscle & Fitness. July, 2004. http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0801/is_7_65/ai_n6074719.
[18] Short term impact of Tribulus terrestris intake on doping control analysis of endogenous steroids. Saudan C, Baume N, Emery C, Strahm E, Saugy M. Forensic Sci Int. 2008 Jun 10;178(1):e7-10. doi: 10.1016/j.forsciint.2008.01.003. Epub 2008 Feb 20.
[19] The hormonal effects of Tribulus terrestris and its role in the management of male erectile dysfunction–an evaluation using primates, rabbit and rat. Gauthaman K, Ganesan AP. Phytomedicine. 2008 Jan;15(1-2):44-54.
[20] Free serum testosterone level in male rats treated with Tribulus alatus extracts. El-Tantawy WH, Temraz A, El-Gindi OD. Int Braz J Urol. 2007 Jul-Aug;33(4):554-8; discussion 558-9.
[21] The effect of five weeks of Tribulus terrestris supplementation on muscle strength and body composition during preseason training in elite rugby league players. Rogerson S, Riches CJ, Jennings C, Weatherby RP, Meir RA, Marshall-Gradisnik SM. J Strength Cond Res. 2007 May;21(2):348-53.
[22] Standardized quassinoid-rich Eurycoma longifolia extract improved spermatogenesis and fertility in male rats via the hypothalamic-pituitary-gonadal axis. Low BS, Das PK, Chan KL. J Ethnopharmacol. 2013 Feb 13;145(3):706-14. doi: 10.1016/j.jep.2012.11.013. Epub 2012 Dec 20.
[23] In vivo effects of Eurycoma longifolia Jack (Tongkat Ali) extract on reproductive functions in the rat. Solomon MC, Erasmus N, Henkel RR. Andrologia. 2013 Mar 6. doi: 10.1111/and.12082.
[24] Effects of Eurycoma longifolia on Testosterone Level and Bone Structure in an Aged Orchidectomised Rat Model. Tajul Ariff AS, Soelaiman IN, Pramanik J, Shuid AN. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:818072. doi: 10.1155/2012/818072. Epub 2012 Aug 26.
[25] Standardised water-soluble extract of Eurycoma longifolia, Tongkat ali, as testosterone booster for managing men with late-onset hypogonadism? Tambi MI, Imran MK, Henkel RR. Andrologia. 2012 May;44 Suppl 1:226-30. doi: 10.1111/j.1439-0272.2011.01168.x. Epub 2011 Jun 15.
[26] Effect of vitamin D supplementation on testosterone levels in men. Pilz S, Frisch S, Koertke H, Kuhn J, Dreier J, Obermayer-Pietsch B, Wehr E, Zittermann A. Horm Metab Res. 2011 Mar;43(3):223-5. doi: 10.1055/s-0030-1269854. Epub 2010 Dec 10.
[27] Association of vitamin D status with serum androgen levels in men. Wehr E, Pilz S, Boehm BO, März W, Obermayer-Pietsch B. Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology and Nuclear Medicine, Medical University Graz, Graz, Austria. 2010 Aug;73(2):243-8
[28] Possible mechanism by which zinc protects the testicular function of rats exposed to cigarette smoke. Sankako MK, Garcia PC, Piffer RC, Dallaqua B, Damasceno DC, Pereira OC. Pharmacol Rep. 2012 Nov;64(6):1537-46.
[29] Effect of folic acid and zinc sulphate on endocrine parameters and seminal antioxidant level after varicocelectomy. Nematollahi-Mahani SN, Azizollahi GH, Baneshi MR, Safari Z, Azizollahi S. Andrologia. 2013 Jan 28. doi: 10.1111/and.12067.
[30] “Effects of Zinc Magnesium Aspartate (ZMA) Supplementation on Training Adaptations and Markers of Anabolism and Catabolism”. Wilborn, Colin D; Kerksick, Chad M; Campbell, Bill I; Taylor, Lem W; Marcello, Brandon M; Rasmussen, Christopher J; Greenwood, Mike C; Almada, Anthony et al. (2004). Journal of the International Society of Sports Nutrition 1 (2): 12–20. doi:10.1186/1550-2783-1-2-12. PMC 2129161. PMID 18500945.
[31] “Serum testosterone and urinary excretion of steroid hormone metabolites after administration of a high-dose zinc supplement”. Koehler, K; Parr, M K; Geyer, H; Mester, J; Schänzer, W (2007). European Journal of Clinical Nutrition 63 (1): 65–70. doi:10.1038/sj.ejcn.1602899. PMID 17882141.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir