GRF 1-44 Nedir?

By | 22 Haziran 2017

GRF 1-44 nedir?

GRF 1-44’ün birincil fonksiyonu, hipofiz bezi yoluyla salınan büyüme hormonlarını uyarmaktır. GRF 1-44 44 amino asit içerir. Hormoton, hipotalamusun arkate çekirdeğinde salgılanır. GRF 1-44’ün IGF-1 salınımını, bağışıklık fonksiyonlarını ve uyumu geliştirebileceği hipotezi ileri sürülmüştür. GRF 1-44, hipofiz portal dolaşımına bırakıldıktan sonra, büyüme hormonu biyosentezini ve somatotroflardan salımı destekler. Negatif feedback inhibisyonu ile, bileşik büyüme hormonu nöroendokrin ekseni ve somatostatin salınımını etkiler. Bazı durumlarda üretim, diğer yollar arasında fosfolipaz C yolu içinden geçebilmesine rağmen, GH’nin salımı cAMP’ye bağımlı bir patikaya bağlıdır. Siklik AMP’ye bağımlı yol, reseptörler konformasyonunu değiştirdiğinde başlatılır, bu da sırayla G-protein kompleksinin G-alfa alt biriminin aktivasyonuna neden olur. G-alfa alt birimi aktive edildiğinde, adenil siklaz uyarır, bu membrana bağlıdır ve siklik AMP’yi arttırır.

GRF 1-44 kan dolaşımına salınması, hipofizdeki somatotroflardan büyüme hormonu üretimini uyarır. Hormon, endojen bir hormondur ve GH salınımını arttırmada ve somatostatin aktivitelerini inhibe etmekte gereklidir. Son yıllardaki çalışmalar hormonun yavaş dalga uykusunun gelişmesinde hayati önem taşıdığını gösteriyor; Reseptörler hormona spesifiktir ve Ghrelin ile birlikte kullanıldığında etkin şekilde işlev görürler. GRF 1-44, hipofiz bezinin anterior lobundan serbest bırakıldıktan sonra çok kısa bir yarılanma ömrüne sahiptir. Çalışmalar GRF 1-44’in büyüme hormonu üretiminde çok önemli bir rol oynadığını göstermiştir. GHRH, hücreler üzerinde GFR reseptörü GRFR’ye bağlanarak GH üretimini vurgular.

GRF 1-44 Ne İşe Yarar?

GRF 1-44’ün birincil fonksiyonu, hipofiz bezi yoluyla salınan büyüme hormonlarını uyarmaktır. GRF 1-44 44 amino asit içerir. Hormoton, hipotalamusun kavisli çekirdeğinde salgılanır. GRF 1-44’ün, IGF-1 salınımını, bağışıklık işlevlerini ve uykuyu geliştirebileceği hipotezi ileri sürülmüştür. GRF 1-44, hipofiz portal dolaşımına bırakıldıktan sonra, büyüme hormonu biyosentezini ve somatotroflardan salımı destekler. Negatif feedback inhibisyonu ile, bileşik büyüme hormonu nöroendokrin ekseni ve somatostatin salınımını etkiler. Bazı durumlarda üretim, diğer yollar arasında fosfolipaz C yolu içinden geçebilmesine rağmen, GH’nin salımı cAMP’ye bağımlı bir patikaya bağlıdır. Siklik AMP’ye bağımlı yol, reseptörler konformasyonunu değiştirdiğinde başlatılır, bu da sırayla G-protein kompleksinin G-alfa alt biriminin aktivasyonuna neden olur. G-alfa alt birimi aktive edildiğinde, adenil siklaz uyarır, bu membrana bağlıdır ve siklik AMP’yi arttırır. GRF 1-44 kan dolaşımına salınması, hipofizdeki somatotroflardan büyüme hormonu üretimini uyarır.

Hormon, endojen bir hormondur ve GH salınımını arttırmada ve somatostatin aktivitelerini inhibe etmekte gereklidir. Son yıllardaki çalışmalar hormonun yavaş dalga uykusunun gelişmesinde hayati önem taşıdığını gösteriyor; Reseptörler hormona spesifiktir ve Ghrelin ile birlikte kullanıldığında etkin şekilde işlev görürler. GRF 1-44, hipofiz bezinin ön lobundan serbest bırakıldıktan sonra çok kısa bir ömre sahiptir. Çalışmalar GRF 1-44’in büyüme hormonu üretiminde çok önemli bir rol oynadığını göstermiştir. GHRH, hücreler üzerinde GFR reseptörü GRFR’ye bağlanarak GH üretimini vurgular.

Bu Makalede İlginizi Çekebilir   Deca Durabolin -  Neden Çok Popüler ?  (7 Sebeb )

Çalışmalar, GRF 1-44’ün hipofiz bezinin anterior lobundan serbest bırakma büyüme hormonu işlevselliğini arttırmada daha yüksek potens ve etkinliğe sahip olduğunu göstermektedir. Sentetik versiyon, doğal olarak üretilen hormona kıyasla kısa bir yarılanma ömrüne sahiptir. Uygulama modunun bu peptidin etkililiğini ve etkililiğini etkilediğini belirtmek şarttır. Biyoyararlanımı ve işlevselliğini artıracak bir yöntem kullanarak uygulamak çok önemlidir. Ticari olarak üretilen peptidlerin aksine, GRF 1-44 yarı ömrünü, reseptör ligandının yönünü ve yarı ömrünü artırmak için kimyasal reaksiyonları artıran çeşitli değişiklikler geçirdi.

Peptid üzerindeki değişiklikler önemlidir, çünkü peptidin biyoyararlanımı araştırmada önemli bir rol oynamaktadır. Yüksek miktarda peptidi uygulayabilirsiniz, ancak reaksiyon ve bulgular yavaş veya hiçbiri yoktur. Peptidin uygulanmasının, sistemdeki kullanılabilirliğini arttırması ve büyümeyi ve gelişimin ön plana çıkartılması için tüm alıcıları dik açılarda sunması gerektiğini not etmek zorunludur. Herhangi bir biyolojik sistemde, ligandın reseptöre bağlanması önemlidir çünkü peptidin etkinliğini sunmada ne kadar etkili olacağını belirler. Sentetik peptidler biyolojik bir sistemde uzun mesafeler kat edebiliyorlar çünkü aktivitelerini devam ettirirken vücudun farklı kısımlarını kolaylıkla geçirecek şekilde modifiye edilmiştir. Endojen hormon ile ortak bir problem, aktivitesini düşüren daha yüksek bir enzim konsantrasyonundan etkilenmesi nedeniyle bu çok önemlidir.

Büyüme hormonunun salgılanması, genellikle, pitüiter bezin ön lobundaki atımlarda oluşur ve somatostatin’in yanında serbest bırakılır. Araştırmalar, bir peptidin nabızunu artırmanın bir başka peptide indirgenmesine neden olduğunu ortaya koymaktadır. Parçalanma, denatürasyon ve aktivite kaybı, eksojen bir peptid kullanıldığında oluşan zorluklardan biridir. Son yıllardaki araştırmalar GHRH’nin yavaş dalga uykusunda önemli bir rol oynadığını gösteriyor; Bu, peptitin uykuyu vurgulamak için kullanılabileceği anlamına gelir. Büyüme hormonu kan serumunda ve plazmada dakikalarca bulunur. Beyindeki hormon konsantrasyonu diğer faktörler arasındaki uygulama şekline bağlı olarak değişir. GHRH, sirkadyen ritmi arttırmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu, araştırma konularında uykuyu geliştirerek iyi çalıştığı anlamına gelir. Araştırmaya göre, bu hormonun konsantrasyonu sabahları düşüktür ve geceleri doruğa ulaşır. Yükselen bir GHRH seviyesinin, yavaş dalga uykusu ve hızlı göz hareketini uyardığı bilinmektedir. Bu iki özellik derin uyku ile ilişkilidir. Büyüme hormonu salgılayan hormonun plazma konsantrasyonunun uyku modunu uyarmada rol oynadığı görülmektedir.

Bu Makalede İlginizi Çekebilir   Steroidlerin Faydaları Nelerdir?

Çalışmalar, GRF 1-44’ün Cushing sendromu ve yavaş dalga uykusu indüksiyonu gibi bazı durumların anlaşılmasında yeni bir sınır sağladığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, peptidlerin halen araştırılmakta olduğunu ve bu peptitlerin daha fazla modifikasyonunun bilimde daha iyi bir sınırın geliştirilmesine yol açacağına dikkat etmek önemlidir. Büyüme hormonu serbest bırakma hormonu ile ilgili benzersiz özelliklerden biri, kan beyin bariyerini aşabileceği ve herhangi bir bozulmadan geçmediği, bu nedenle araştırma ve geliştirmede yeni bir yön getirdiğidir. Büyüme hormonu salan hormonun varlığı, gece boyunca hastanın beyninin yüksek yoğunluğunda bulunur ve bu yavaş dalga uykusunu geliştirdiği bilinir. Radyoimmunoassay tekniğiyle yapılan son araştırmada, GRF 1-44’ün yarılanma ömrü yaklaşık 7-9 dakikadır ve bu, peptitin belirli bir özelliği vurgulaması için uzun bir mesafe kat ettiği gerçeği göz önüne alındığında çok kısadır.

Peptidin sistemdeki diğer ilaçlarla etkileşime girdiği durumlarda, sistemde bulunan peptidazlar tarafından metabolize edilir. Uykuyu kontrol eden iç mekanizmalar birçok bilim insanı için ilgi alanı olmuştur ve birçok araştırmacı mekanizmanın nasıl çalıştığını bulmaya çalışmakta olduğunu belirtmek önemlidir. Biyolojik bir sistemde işlev gören peptidlerin bazıları arasında CCK veya kolesistokinin ve prostaglandin bulunur. Hümoral mediyatörlerin çoğunda uyku uyarma ve sirkadyen ritmin nasıl çalıştığını etkileme konusunda bir ilişki vardır.

Büyüme hormonu serbest bırakan hormon keşfedildiğinden, peptitin, test edilen cismi, ekzojen peptid uygulayarak uykuya zorlamak için kullanıp kullanamayacağını görmek için çalışmalar yürütülmüştür. Ancak halen araştırma ve soruşturma aşamasındadır ve insan tüketimine izin verilmemektedir. Büyüme hormonu salgılayan hormon, büyük bir uyku teşvik hormonu olarak lanse edilir ve karışıklık, bazı kişilerin sakinleştirici olarak nitelendirildiğinden temizlenmelidir. Modülatörün uyanma, uyku fonksiyonları üzerindeki etkisi halen araştırılmakta ve araştırma çalışmaları aktivitesini ve belirli fonksiyonları nasıl yürüttüğünü tespit etmeye çalışmaktadır.

Çalışmalara göre, fareleri büyüme hormonu bırakan hormona tabi tutmak normal bir uykudan daha derin ve daha uzun bir uyku ile sonuçlandı. Bu nedenle, peptitin test deneklerinde uykuyu uyarmak için kullanılabileceğini not etmek zorunludur. Fareler uykuları sırasında rahatsız bile olsa, hemen uyku halindeydiler. Bu, peptitin uykuyu güçlendirmede ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Daha sonraki araştırma çalışmaları, eylem ilkesini ve uykuyu uyandırmak için nasıl kullanılabileceğini anlamaya yöneliktir. Piyasada tedarik edilen peptitlerin yalnızca araştırma amaçlı olduğunu ve insan tüketimine izin verilmediğini not etmek zorunludur. Büyüme hormonu serbestleyici hormonun olgun hücrelere yeni başlayanların çoğalması için net bir pozitif etkisi olduğu bilinmektedir. Ölü olanın yerini alacak yeni hücrelerin üretimini arttırdığını veya zayıflamış hücrelerin hafifletilebileceğini anlamak esastır. Hormon düzeyi kan yükseldiğinde siklik adenosin monofosfat seviyesini yükseltir.

Bu Makalede İlginizi Çekebilir   Alpha Pharma TrenaRapid (Trenbolone Acetate) Laboratuar Test Sonuçları

Siklik adenozin monofosfattaki bir artış, protein kinaz A aktivitelerinin indüklenmesinde önemlidir, bu, siklik adenozin monofosfatın siklik adenozin monofosfat cevap element proteinine veya CREB’ye bağlanmasına izin verir. Bu, bir fosfat grubu moleküle eklendiğinde meydana gelir ve bir fosfat molekülünün eklenmesi, hücre bölünmesini arttırmada önemli olan transkripsiyon faktörlerini artıracak bir sinyalin indüksiyonuyla sonuçlanır. Öte yandan, fosfolipaz C yolağı yoluyla hormon üretimi, hücre bölünmesi, hücre çoğalması ve olgunluk için gereklidir. Bu, hücre onarımı ve büyümesi için önemlidir. Temel amaç, çeşitli beta G-proteinleri yoluyla PLC veya fosfolipaz yolağının aktivasyonudur. Bu da fosfolipaz yolağını aktive eder ve endoplazmik retikulum üzerinde kalsiyum iyonları üretir. Aktive edilmiş fosfolipaz yolu, hipofiz bezinin ön lobundan büyüme hormonu üretir. Kanallar, büyüme hormonunu kalsiyum iyonuna bağlı kanal vasıtasıyla serbest bırakır ve bu hormonal üretimi arttırır.

Büyüme hormonu serbestleyici hormon, somatotropinler veya hipofiz bezinden GH salan hücrelerden büyüme hormonunun salınmasını vurgulamak için şarttır. Peptidin keşfedilmesi ve karakterizasyonu, özellikle modern araştırmalarda göz ardı edilemez ve büyüme hormonu salım hormonunun azaltılması, hücre başına salınan büyüme hormonu miktarını azalttığı görülür. Hipofiz bezinin ön lobundan büyüme hormonu üretimine yanıt vermemesi, peptid salınımının etkilenmiş olduğu ve çoğu durumda bodur büyümenin gerçekleştiği anlamına gelir. Peptidin tanımlanması, araştırmanın çeşitli yönlerini anlamak için hayati öneme sahiptir. Üstelik mevcut bilim, yolak aktive edildiğinde peptitin diğer kanalları kullanarak üretilebildiğini ve GRF 1-44’ün salınımını arttırmak için en iyi peptit olduğunu ortaya koymaktadır. Bu peptitlerin etkililiği ve gücü, halen araştırılmakta ve insan tüketimine izin verilmemektedir. Çoğu durumda, verilen peptit sadece yalnızca araştırma amaçlıdır.

GRF 1-44 Kimyasal Profil

CAS: 90599-39-6

Formül: C215H358N72O66S1

Molekül ağırlığı: 5039.65

Peptit saflığı :>% 99.0

Zincir: H-Tyr-Ala-Asp-Ala-Ile-Phe-Thr-Asn-Ser-Tyr- Arg- Lys- Val- Leu- Gly- Gln- Leu- Ser- Ala- Arg- Lys- Leu- Leu- Gln-Asp-lle-Met-Ser-Arg-Gln-Gln-Gly-Glu-Ser-Asn-Gln-Glu-Arg-Gly-Ala-Arg-Ala-Arg-Leu-NH2

 

About Steroid Ansiklopedisi

Steroid-ansiklopedisi.com anabolik steroidlerin hem etkilerini hem de olumsuz olduğu gerçeğini sağlamak için türkiyede ve dünyada ülkemizi temsil edip birçok ödül almış sporcular tarafından oluşturulmuştur. Steroid-ansiklopedisi.com ve yaratıcıları, Anabolik steroidlerin reçetesiz yasadışı olduğunu vurgulamak ister. Bir doktor gözetimi olmaksızın anabolik steroid kullanımını herhangi bir şekilde teşvik, tavsiye veya önerisini yapmıyoruz. Web sitemizde görmek istediğiniz konular varsa lütfen bize bildirin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir