TRH Thyrotropin (Protirelin Acetate) Nedir Ve Ne İşe Yarar ?

By | 27 Nisan 2017

TRH Thyrotropin (Protirelin Acetate) Nedir Ve Ne İşe Yarar?

Thyrotropin releasing hormon (TRH), hipotalamusta üretilen bir hormondur. Tiroid hormon üretimini kontrol eder ve ayrıca vücutta birtakım önemli rolleri vardır. TRH’nin rolleri ve TRH THYROTROPIN düzeylerini artıran ve azaltan 15 faktör hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu yazıyı okuyun.

TRH Thyrotropin (Protirelin Acetate) 

Giriş: Tirotropin Releasing Hormon (TRH)

Tirotropin releasing hormon (TRH) ilk olarak beyindeki (R) hipotalamusta bulunur.Beyinde yaygın olarak bulunur ve bir nörotransmitter (R) olarak düşünülür.

TRH THYROTROPIN Aşagıdakileri Kontrol Eder;

Enerji dengesi (homeostaz)

Yeme kalıpları

Termojenez (ısı üretimi)

Otonomik düzenleme (hayati bedensel işlevlerin bilinçsiz kontrolü)

Hipotalamus, hipofiz ve tiroid bezi (aynı zamanda hipotalamik-pitüiter-tiroid veya HPT ekseni) T4 düzeylerini (R) kontrol eder.

Bu bez şu hormonları salgılar: TRH THYROTROPIN (Hipotalamus) -> TSH (Hipofiz) -> T4 (Tiroid) (R).

Kan dolaşımında çok az tiroid hormonu varsa, hipotalamus tiroidin daha fazla T4 salması için TSH üretmek için (TRH THYROTROPIN yoluyla) hipofiz bezini sinyal gönderir.

Düşük TRH THYROTROPIN kaynaklı hipotiroidi, hipotalamik hipotiroidizm veya merkezi hipotiroidizm olarak adlandırılır.

TRH THYROTROPIN Referans Aralığı

Normal TRH THYROTROPIN aralığı 5-25 U / ml’dir.

İyi TRH THYROTROPIN

1) Anksiyete’yi Azaltır

TRH THYROTROPIN ile tedavi edilen sıçanlar, stresli durumlarda daha az endişe gösterdi, bu nedenle TRH THYROTROPIN anksiyete (R) ile yardımcı olabilir.

2) TRH, öğrenmeyi ve hafızayı geliştirir

TRH, memelilerin beyinlerinde yaygın olarak bulunur ve bir nörotransmitter (R) TRH’nin bilişsel işlev üzerinde pozitif veya nötr bir etkiye sahip olup olmadığı halen tartışılmaktadır.
Başka araştırma TRH’yi öğrenmeyi arttırdığı ve hafıza zayıflamasını (R) azalttığını tespit etmiştir.
Tavşanlarda, kronik olarak yüksek TRH THYROTROPIN seviyeleri öğrenmeyi unutmak ve öğrenmeyi iyileştirmek için ertelendi (R).
TRH, Alzheimer, şizofreni ve alkolizm (R) hastalarında hafızayı geliştirmiştir.
TRH THYROTROPIN ve benzeri hormonlar, depresyon ve beyin dejenerasyon hastalıklarının (R) tedavisinde umut vericidir.

3) TRH THYROTROPIN Antidepresandır

Genellikle, TRH THYROTROPIN antidepresan (R) dir.
Depresyon hastaları TRH’ye yanıt olarak çok fazla TSH üretmez; Yanıt anti-depresan (R) ile artırabilir.
Majör depresyon (R) olan insanlarda hipotiroidi (yeterli TRH THYROTROPIN yanıtı yok) bulunur.
Depresyon hastalarının beyindeki hipotalamustaki TRH THYROTROPIN gen ekspresyonunda azalma (R) vardır.
Farelerde, TRH, iki reseptörü (TRH-R1 ve TRH-R2’yi aktive ederek işlev görür; bunların sonuncusu insanlarda bulunmaz). Bu reseptörlerin harekete geçirilmesi beynin bir takım etkilerini başlatır. TRH THYROTROPIN reseptör tip 1 (TRH-R1) içermeyen fareler daha depresif ve endişeli. Bu fareler hipotiroidizm sergiledi. (R)
TRH THYROTROPIN reseptör tip 2’den (TRH-R2) yoksun olan farelerde düzenli gelişim ve büyüme ile birlikte tiroid anormallikleri yoktur. Bununla birlikte, dişi fareler, erkek farelerden (R) biraz daha fazla depresyondan daha az endişeli.

4) TRH THYROTROPIN Kilo Vermeye Bağlanabilir

TRH THYROTROPIN iştahı bastırır. (R)
TRH THYROTROPIN ile enjekte edilen aç fareler daha az yemiştir. (R)
Genellikle, sağlıklı bir dopamin varlığı, kilo kaybına (R) yardımcı zevk için yemeyi azaltabilir.
TRH THYROTROPIN ile enjekte edilen aç sıçanların dopamin (R) miktarı daha fazladır.
Açlık ve gıda kısıtlaması, iştahı tetikleyen TRH’yi azalttı. (R)
TRH THYROTROPIN enjeksiyonu hem beslenen hem de gıda kısıtlayıcı hayvanlarda (R) gıda ve su alımını azaltır.
Hayvan çalışmaları, TRH’nin dopamin (R) üretimini uyartığını göstermektedir.

5) TRH THYROTROPIN Uyarılmayı Artırır

Bir TRH THYROTROPIN enjeksiyonu, beyin uyarılma ve beslenme merkezlerini etkiler ve oreksin nöronlarını aktive ederek uyanıklık ve iştah kaybına neden olur. (R, R2)

6) TRH, Yüksek Kan Şekeri ve Şeker Hastalığına Yardımcı Olabilir

TRH THYROTROPIN da pankreas yapılır. Amilaz salınımını inhibe eder ve pankreastan (R) glukagon salınımını arttırır.
TRH’den yoksun genetik olarak modifiye edilmiş fareler kan şekerinin yükselmesine (hiperglisemi) (R) sahiptir.
TRH THYROTROPIN enjeksiyonu hiperglisemik farelerde yüksek kan şekeri ile, pankreasta (R) insülin üreten hücrelerin zarar görmesini ve rejenerasyonunu uyararak azaltılır.

7) TRH, Sağlıklı Karnındaki  Sekisyonları Uyarır

Beyinde, TRH, mide asidini, pepsin’i ve serotonini, bağırsak astarındaki kan akışını ve kasılmayı (R, R2) artırmak için vagus siniri aracılığıyla davranır.

8) TRH THYROTROPIN Prolactin Sekisyonunu uyarır

 TRH THYROTROPIN salgısı, aynı zamanda hipofizden (R) başka bir hormon olan prolaktin salınmasını da tetikler.

TRH’nin Potansiyel Yan Etkileri Nedir?

1) TRH, Mide Ülseri Oluşturabilir

TRH’nin vagus sinirleri yoluyla verilmesi mide ülseri ve mide astarının erimesini (R, R2) tetikleyebilir.

2) TRH THYROTROPIN Uygulaması, Hipofizdeki Tümörlerin Kanamasına Neden Olabilir

TRH THYROTROPIN enjeksiyonunun TRH THYROTROPIN enjeksiyonunun ender görülen yan etkisi, büyük doz TRH THYROTROPIN enjeksiyonu hemorajik hipofiz adenomasına (hipofizdeki kanayan tümörler) neden olabileceği için apopleksidir (bilinç kaybı). Adenom anormal bir hipofiz fonksiyonlarına ve görme değişikliklerine (R) neden olabilir. Bununla birlikte, bu sadece TRH THYROTROPIN yönetimi ile tıbbi gözetim altında çok yüksek dozlarda olur.

TRH’yi Artıran Faktörler Nedir?

1) Düşük Tiroid Hormonları TRH’yi Artırır

Kan dolaşımında çok az tiroid hormonu varsa, hipotalamus tiroidin daha fazla T3 ve T4 salınması için TSH üretmek üzere (TRH THYROTROPIN yoluyla) hipofiz bezini sinyal gönderir.
Hormotalamus bu hormonların yeteri kadar olması halinde, TRH THYROTROPIN salınımını durdurmak ve T3 ve T4’ü artırmak için yapılan eylemlerin basamaklandırılması için sinyal gönderilecektir.
Yüksek serbest T4 ve serbest T3 seviyeleri, hipofizde TSH ve TRH THYROTROPIN düzeylerini (R) ayarlamak için sinyal gönderir, dolayısıyla düşük serbest T4 ve serbest T3 seviyeleri TRH THYROTROPIN düzeylerini artırabilir.

2) Östrojen (Estradiol) TRH’yi Artırır

E2, grelinin hipotalamustakiöro etkilerini azaltır; bu da agouti ve npeptit Y aktivitesini azaltır. Bu, sıçanlarda TRH THYROTROPIN düzeylerini artırır. (R)
Menopozdaki farelerde, östrojen (E2) beslenmesi, TRH’yi ve tiroid hormonu seviyelerini (R) arttırır.

3) Soğuk Maruziyet TRH’yi Artırır

Soğuğa maruz kalma TRH’yi (R, R2, R3, R4, R5) arttırır.

4) Sauna TRH’yi Artırır

TSH, TRH THYROTROPIN tarafından serbest bırakıldı, bu nedenle TSH arttıkça, TRH’nin de arttığının bir göstergesi.
Sağlıklı bir tiroid hastası olanlarda saunada 30 dakikalık bir süre kalma plazma TSH’sında (R) artışa neden oldu.

5) Egzersiz TRH’yi Artırır

Hafif egzersiz TSH, T4, T3 ve Serbest T3 (R) ‘yi arttırır.
Anaerobik eşikte (maksimum kalp hızının% 70’inde) yapılan egzersiz, herhangi bir hormon değeri (R) miktarında en belirgin artışa neden oldu.
TSH doz bağımlı bir şekilde artmaya devam etti. (R)

6) Forskolin

Forskolin, TSH, T3 ve T4’ü artırabilir. (R)

7) LLLT

LLLT ayrıca tiroid stimülasyonunda ve lokal inflamasyonu azaltmada inanılmazdır. Gerçekten de, klinik araştırmalar otoimmün tiroidit (R) için fayda sağlamıştır.

8) Lityum ve Valproat TRH THYROTROPIN Seviyelerini ve TRH THYROTROPIN Reseptörlerini Artırır

 Lityum TRH THYROTROPIN üretimini artırır. (R)
TRH’ye (R) TSH yanıtını arttırır.
Valproat ve lityum, beyindeki (R) TRH THYROTROPIN reseptörleri düzeylerini arttırır.

Diğerleri

Sirt1’i Engellemek TRH’yi Artırır.
Diyetle indüklenen obez farelerde, Sirt1’in engellenmesi TRH THYROTROPIN düzeyini arttırır.
Bu etki, POMC ve a-MSH düzeylerini değiştirerek sirkadiyen ritm üzerinden olur. (R)
Ketamin, TRH THYROTROPIN Düzeylerini Artırır.
Sıçanlarda, ketamine (bir antidepresan ve anestezi) verilmesi, beynin ve vücudun çoğu bölgesinde (R) TRH THYROTROPIN düzeylerini arttırır.
Elektrokonvülsif Terapi TRH THYROTROPIN Seviyelerini Artırır.
Elektrokonvülsif tedavi, tedaviye dirençli depresyon için bir tedavidir. Sıçanlarda, elektrokonvülsif tedavi TRH THYROTROPIN düzeylerini arttırır ve depresif semptomların (R) azalmasıyla iyi korelasyon gösterir.

TRH’yi Azaltan Faktörler Nedir?

1) Yüksek Tiroid Hormonları TRH’yi Azaltır

Yüksek Serbest T4 ve Serbest T3 seviyeleri, hipofizde TSH ve TRH THYROTROPIN düzeylerini (R) ayarlamak için sinyal gönderir.
T4, hipotalamusta (R) TRH’yi düşüren bir enzim olan pyroglutamyl peptidaz II üretimini arttırır.

2) Stres ve Yüksek Kortizol TRH THYROTROPIN Seviyelerini Azaltabilir

Kortizol hipotalamustaki TRH THYROTROPIN düzeylerini düşürerek (R, R2) HPT eksenini inhibe edebilir. Bununla birlikte, hücre temelli araştırmalarda, kortizol TRH THYROTROPIN üretimini (R) uyarabilir.

3) İnflamasyon TRH THYROTROPIN Seviyelerini Azaltır

Sıçanlarda, LPS’nin (bakteri toksini) enjeksiyonu TRH, TSH ve T3 düzeylerinin üretimini bastırırken, CRH ve kortizol düzeylerini arttırır. Bununla birlikte, CRH ve kortizol artışının engellenmesi, LPS’nin indüklediği iltihaptan dolayı TRH THYROTROPIN ve TSH düzeylerinde düşüşü engellemez. (R)
Sıçanlarda yüksek doz LPS enjeksiyonu TRH THYROTROPIN düzeylerini 2 saatte (R) düşürdü.
Farelerde kronik enflamasyon ve tavşanlarda TRH THYROTROPIN üretimini azaltır. (R, R2)
Sıçanlarda ya kan ya da beyinde IL-1, TNF ve IFN-gama enjeksiyonu sıçanlarda plazma TSH seviyelerinin düşmesine neden olur. Bunun nedeni, TNF’nin sıçan hipotalamusta (R, R2, R3) TRH THYROTROPIN üretimini azaltmasıdır.
Bununla birlikte, IL-6, bir hücre temelli çalışmada sıçan hipotalamustan TRH THYROTROPIN salımını uyardı ancak başka birinde (R, R2) herhangi bir etkisi yoktu.

4) Oreksin TRH THYROTROPIN Seviyelerini Azaltır

Sıçanlarda oreksin-A enjeksiyonu, hipotalamustan TRH THYROTROPIN salınımını inhibe ederek TSH düzeylerinde bir düşüşe, ancak tiroid hormon düzeylerinde bir değişikliğe yol açmaz. (R)

5) Adipokin Sinyalizasyon TRH THYROTROPIN Üretimini Bastırır

NPY, TRH THYROTROPIN üretimini bastırır. (R)
Ghrelin, Agouti’yi veya NPY’yi artırarak HPT ekseni aktivitesini inhibe edebilir.
Ghrelin, hipotalamusun Agouti veya NPY nöronlarından GABA salınmasını engeller ve bu da TRH THYROTROPIN düzeylerini düşürür (R). 6) Leptin Direnci TRH’yi Azaltır
Leptine dirençli insanlar, düşük T4 ve normal TSH (R) ile hipotalamik hipotiroidizm belirtileri gösterir (açlıktan dolayı hipotiroidizm).
Leptin eksikliği olan çocuklarda leptin analogu, FT3 ve FT4’ü artırırken, tersine düşük kalorili diyetli (R, R2) kişilerde T3 ve T4 düzeylerini azalttı.
Yenidoğan sıçanlarında yüksek leptin seviyeleri, 30 günlük yaşlarında ve yetişkinlikte hipotalamusta leptin düzeyleri, leptin direnci ve hipotiroidizmi artırmaya yol açabilir. Bu hayvanlarda, 30 günlük yaştaki akut soğuk algınlığı hipotalamusta normal leptin düzeylerini ve leptin duyarlılığını geri kazandırır. Ek olarak, soğuk maruziyet, tiroid hormonlarını (R) daha da arttırdı.
Sıçanlarda, yüksek dozda leptin verilmesi leptin direncine (R) neden olarak 30 dakika içinde TRH THYROTROPIN düzeylerini düşürür.
Bunun nedeni leptin (ve soğuk maruz kalma) TRH THYROTROPIN düzeylerini uyarmasıdır, bu nedenle leptin direnci TRH THYROTROPIN düzeylerini düşürür ve leptin duyarlılığını düzeltmek tiroit hormonlarını arttırır.

7) Açlık ve Açlık, TRH’yi Azaltır

Açlık, leptini azaltır ve bu nedenle TRH, TSH üretimi, T3, T4 ve T4’ü T3’e (R) dönüştüren karaciğer enzimlerini azaltarak HPT aktivitesini azaltır.
Bununla birlikte, leptin uygulaması, akut açlık (R) tiroid hormonu düzeyindeki değişiklikleri tersine çevirmez.

8) Kemoterapi TRH’yi Azaltabilir

Yalnız kemoterapi ile tedavi edilen bazı akut lenfoblastik lösemi hastalarında, merkezi hipotiroidizm gelişebilir; bu, TRH THYROTROPIN infüzyonu (R) ile tedavi edilebilir.

Referanslar:

  1. Tissues that control the TRH THYROTROPIN release or HPT axis, Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26527565 TRH THYROTROPIN is created by the paraventricular nucleus, a nerve cell cluster in the hypothalamus (R).
  2. Thyrotropin-releasing hormone (TRH) is a 3-amino acid peptide synthesized in the hypothalamus. TRH THYROTROPIN binds to the receptors in the pituitary cells, causing them to release the thyroid stimulating hormone (TSH), which then stimulates T4 production (R).
  3. The hormone is released into the blood surrounding the pituitary gland (R). TRH THYROTROPIN lasts for only two minutes and travels less than one inch before it’s broken down (R).
  4. Pyroglutamyl peptidase II is the enzyme that deactivates TRH THYROTROPIN in the tanycytes of  the hypothalamus. In the serum, this enzyme is called hyroliberinase (R).
  5. In rats, administration of TRH THYROTROPIN in the pancreas induced various types of gene expressions, such as G-protein coupled receptors (GPCR) and signal transduction related genes (GPCR kinase 4, transducin beta subunit 5, arrestin beta1, MAPK3, MAPK5, c-Src kinase, PKCs, PI3 kinase), growth factors PDGF-B, IGF-2, IL-18, IGF-1, IL-2, IL-6, endothelin-1) and apoptotic factors (Bcl2, BAD, Bax).
  6. Thyroid hormone receptor regulates transcription of TRH Thyrotropin mRHA (R).
  7. Factors that activate TRH THYROTROPIN expression include Leptin (through the Ob-Rb receptor and phosphorylation of Stat3), a-MSH, noradrenaline, PKA, BDNF, ERK phosphorylation of CREB (R). pCREB and cortisol binding to TRH Thyrotropin promoter inhibits TRH THYROTROPIN transcription (R).
Bu Makalede İlginizi Çekebilir   Östradiol ve Terapötik Yönetim ve Bilmeniz Gerekenler

Benzer Yazılar

About Steroid Ansiklopedisi

Steroid-ansiklopedisi.com anabolik steroidlerin hem etkilerini hem de olumsuz olduğu gerçeğini sağlamak için türkiyede ve dünyada ülkemizi temsil edip birçok ödül almış sporcular tarafından oluşturulmuştur. Steroid-ansiklopedisi.com ve yaratıcıları, Anabolik steroidlerin reçetesiz yasadışı olduğunu vurgulamak ister. Bir doktor gözetimi olmaksızın anabolik steroid kullanımını herhangi bir şekilde teşvik, tavsiye veya önerisini yapmıyoruz. Web sitemizde görmek istediğiniz konular varsa lütfen bize bildirin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir