Peptid Saflaştırma Nedir ?

By | 27 Nisan 2017

Peptid  Saflaştırma Nedir?

Modern çağda, peptid sentezi bilim alanında ileri doğru atılım, muazzam bir ölçekte özel peptidlerin üretilmesini sağladı. Araştırma için sentetik peptidlerin artan üretimi ile, etkili peptid saflaştırma yöntemlerinin uygulanması sadece daha kritik hale gelmiştir
Peptidler karmaşık moleküllerdir ve bu karmaşıklık, diğer organik bileşikler üzerinde etkili olan diğer saflaştırma yöntemlerini verimsiz hale getirebilir. Sentez sırasında, mümkün olan en düşük fiyata müşterilere mümkün olan en saf peptidi sağlamak için verimi en yüksek düzeye çıkarmak için özel dikkat gösterilmelidir. Kristalizasyona dayalı saflaştırma işlemleri çoğu zaman diğer bileşiklerle etkili olmakla birlikte, birçok Peptid  saflaştırma işlemi, yüksek basınçlı ters fazlı kromatografi gibi kromatografi prensiplerini kullanmaktadır.

Peptid  Saflaştırma

Peptidlerden Spesifik Kirlilikleri Giderme

Daha önce belirtildiği gibi, nihai sentezlenmiş peptidin araştırma için mümkün olduğunca saf olması hayati önem taşır. Minimum kabul edilebilir saflık seviyeleri, farklı araştırma amaçları arasında değişebilir; Örneğin, Yapay ortamdaki çalışmalar genellikle antikor titrelerini ölçmek için bir ELISA standardı uygulamaktan (minimum kabul edilebilir saflık% 70’den fazla) daha yüksek bir saflık standardına (% 95’den büyük) ihtiyaç duyar. Bununla birlikte, asgari saflık seviyesine ulaşılmalıdır. Saflık standartlarının karşılandığından emin olmak için ortaya çıkabilecek safsızlık türlerini ve doğalarını tanımak hayati önem taşımaktadır. Daha sonra uygun arıtma yöntemi (veya yöntemleri) uygulanabilir.
Peptid sentezi sırasında ortaya çıkabilecek spesifik safsızlıklar, labil amid bağlarının hidrolizi ürünleri, katı faz Peptid  sentezinde (SPPS) esas olarak üretilen silinme dizileri, diastereomerler ve ekleme peptidleri ve koruma gruplarının çıkarılması sırasında oluşan yan ürünlerdir. Bu ikinci safsızlık Peptid  sentezinin son aşamasında ortaya çıkabilir. Ek olarak, sentezlenmek üzere tasarlanan peptidin polimerik biçimleri de ortaya çıkabilir, çoğunlukla disülfid bağlarına sahip siklik peptidlerin oluşumundan kaynaklanan bir yanürün olarak ortaya çıkar.
Elbette,kullanılan saflaştırma işlemi, hedeflenen peptidi bileşiklerin ve potansiyel yabancı maddelerin çok yönlü bir karışımında etkili bir şekilde izoleedebilmelidir.

Peptid Saflaştırma Stratejisi

İdeal olarak, arındırma yöntemi olabildiğince basit olmalıdır, mümkün olduğunca az adımda hedeflenen saflığa ulaşılmalıdır. Genellikle, ard arda iki veya daha fazla saflaştırma işlemi, özellikle de her işlem farklı kromatografi ilkeleri ile işlediğinde, mükemmel sonuçlar verebilir. Örneğin, ters fazlı kromatografi ile birlikte kullanılan iyon değişimli kromatografi, son derece saf bir son ürün ile sonuçlanabilir.
Genel olarak, peptid saflaştırmada ilk adım sentetik peptid karışımından kirliliklerin çoğunu uzaklaştıran bir yakalama basamağıdır. Bu fazda çıkan safsızlıkların çoğu, Peptid  sentezinin son koruma kaldırma aşamasında üretilir ve çoğunlukla yüklenmez ve küçük bir molekül ağırlığına sahiptir. Bu ilk aşamada önemli miktarda yabancı madde giderilebilirken, daha yüksek saflık seviyesine ihtiyaç duyulursa ikinci saflaştırma adımı eklenebilir. Bu ikinci aşama bir parlatma adımı olarak geçebilir ve özellikle daha önce belirtildiği gibi tamamlayıcı bir kromatografik ilke üzerinde çalışıldığında oldukça etkilidir.

Peptid  Saflaştırma Süreçleri

Peptid saflaştırma sistemleri, çok önemli kolonlar ve dedektörlerin yanısıra, tampon hazırlama sistemleri, çözücü verme sistemleri, fraksiyonlama sistemleri ve veri toplama sistemleri içerebilen çeşitli entegre alt sistemler ve birimlerden oluşur. Gerçekten de, sütun arıtma sisteminin kalbi ve seçilen özellikler sürecin etkinliği için kritik olabilir. Bir sütunun statik veya dinamik sıkıştırma modları ile birlikte cam veya çelikten yapılmış özellikleri olabilir; bunların herhangi biri son saflaştırma sonucunu etkileyebilir.
Ek olarak, tüm saflaştırma yöntemlerinin mevcut İyi Üretim Uygulamaları (cGMP) uyarınca gerçekleştirilmesi ve sanitasyona en yüksek önceliğin verilmesi hayati önem taşımaktadır.

Afinite Kromatografisi (AC)

Bu işlem, bir Peptid  ile bir kromatografik matrise bağlı belirli bir ligand arasındaki etkileşimi kullanarak, peptidleri izole eder. Arzu edilen Peptid  liganda bağlanır ve bağlanmamış malzeme yıkanır. Önemlisi, bu bağlama tersine çevrilebilir. Koşullar, özel olarak veya spesifik olmayan olarak uygulanabilen desorpsiyona uygun hale gelecek şekilde değiştirilir. Spesifik desorpsiyon, rekabetçi bir ligand kullanılarak yapılır ve spesifik olmayan desorpsiyon, pH, polarite veya iyonik kuvveti değiştirerek gerçekleştirilir. Hedeflenen peptid daha sonra saflaştırılmış bir formda toplanır. AC hem yüksek çözünürlük hem de örnek kapasite sunar.

İyon Değişimi Kromatografisi (IEX)

Bu saflaştırma işlemi, bir karışımdaki Peptid lerin şarj farklılıkları üzerinde durur. Bir şarjın peptidleri, zıt şarj ile bir kromatografik ortam ile karşı karşıya bırakıldığında izole edilir. Peptidler bir kolona yüklenir ve bağlanır; Bağlı olan maddeler farklı şekilde elütecek şekilde koşullar daha sonra değiştirilir. İşlenen şartlar, tuz konsantrasyonu veya pH seviyesi değişimi seviyesidir. Tipik olarak, tuzu (NaCl) karışımın elute edilmesi için kullanılır. İstenen peptid, bağlanma işlemi sırasında yoğunlaştırılır ve daha sonra saflaştırılmış formda toplanır. IEX yüksek çözünürlüklü ve yüksek kapasiteli bir prosestir.

Hidrofobik Etkileşim Kromatografisi (HIC)

Bu işlem hidrofobiklik ilkesi ile çalışır. Hedeflenen peptidler, bir Peptid  ile bir kromatik ortamın hidrofobik yüzeyi arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak izole edilebilirler. Bu etkileşim tersine çevrilebilir ve böylece peptid konsantre edilebilir ve saflaştırılabilir. Yüksek bir iyonik kuvvet tampon işlemi, tuzu elüsyonda (IEX tekniği gibi) kullanan ilk saflaştırma yönteminden sonra uygulanması için HIC’yi son derece etkili bir arıtma yöntemi haline getirerek işlemi geliştirir.
HIC sırasında, yüksek iyonik kuvvet çözeltisindeki numuneler bir kolona yüklenirken birbirine bağlanır. Daha sonra, tuz konsantrasyonundaki azalmalar yoluyla uygulanan elüsyon, bağlı maddelerin farklı olarak ayrışmasına neden olur. Tipik bir uygulama yöntemi, numuneyi azalan bir gradyan üzerinde seyreltmek için amonyum sülfat kullanmayı içerir. İstenen peptid daha sonra konsantre ve saflaştırılmış bir formda toplanır. HIC, iyi düzeyde çözünürlük ve örnek kapasite sunar.

Jel Filtrasyon (GF)

Jel filtrasyon, hedeflenen peptidler ve yabancı maddeler arasındaki molekül büyüklüğündeki farklılıklardan faydalanarak peptidleri izole eder. GF sadece küçük hacimli örneklerde kullanılır. Bununla birlikte, bu süreç çok iyi bir çözünürlük sunuyor.

Ters Faz Kromatografisi (RPC)

Bu saflaştırma işlemi çok yüksek çözünürlük sağlar ve hedef moleküller ile bir kromatografik ortamın hidrofobik yüzeyi arasındaki tersinir etkileşimikullanarak Peptid leri bulaşanlardan ayırır. Numuneler bir sütuna yüklenir ve birbirine bağlanır. Daha sonra, bu bağlı maddelerin farklı şekilde ayrılması için koşullar değiştirilir. Organik çözücüler ve diğer katkı maddeleri elüsyon için genellikle gereklidir, çünkü ilk bağlanma ters faz matrislerinin doğası gereği çok kuvvetlidir. Genellikle, elüsyon, organik çözücülerin konsantrasyonunun arttırılması, tipik olarak asetonitril ile gerçekleştirilir. Bağlanma işleminden sonra ortaya çıkan konsantre moleküller daha sonra saflaştırılmış bir formda toplanır. RPC genellikle peptidler ve oligonükleotid numuneleri ile bir parlatma adımı olarak kullanılır. Peptid haritalama gibi analitik ayrımlar için çok etkilidir. Bununla birlikte, organik çözücüler birçok Peptid i denatüre edebildiğinden, RPC, aktivitenin iyileştirilmesini ve doğru bir üçüncül yapının geri dönmesini gerektirdiği takdirde ideal bir saflaştırma işlemi değildir.

GMP’ye uygunluk

Peptid sentezi ve saflaştırma süreçleri boyunca, aşağıdaki GMP’ye özel dikkat gösterilmelidir. Bu, nihai peptidin saf ve yüksek kalitede olmasını sağlamaktır. GMP, gerçekleştirilen kimyasal ve analitik prosedürlerin iyi dokümante edilmesini gerektirir. Test yöntemleri ve spesifikasyonlarının, üretim prosesinin kontrol altında tutulmasını ve tekrarlanabilir olmasını sağlamak için önceden kurulması gerekir.
Peptid sentezinin saflaştırma aşaması için GMP şartları özellikle titizdir. Bunun nedeni, bu işlemin genel sentez sürecinde geç bir adım olması ve son peptidin kalitesine büyük bir etkisi olmasıdır. Kritik adımlar ve parametreler, bu parametrelerin sınırlarıyla birlikte tanımlanmalıdır, böylece işlem önceden belirlenmiş sınırlar dahilinde tekrarlanabilir. Peptid saflaştırma sürecinin yaşamsal parametreleri, kolon yüklemesi, akış hızı, kolon performansı, kolontemizleme prosedürleri, yıkama tampon bileşimi, işlemdeki depolama süresi ve fraksiyonların bir araya toplanması içerebilir.

 

Benzer Yazılar

Bu Makalede İlginizi Çekebilir   Bölüm 2: Deca Durabolin Sonrası Testosteron iyileşmesi

About Steroid Ansiklopedisi

Steroid-ansiklopedisi.com anabolik steroidlerin hem etkilerini hem de olumsuz olduğu gerçeğini sağlamak için türkiyede ve dünyada ülkemizi temsil edip birçok ödül almış sporcular tarafından oluşturulmuştur. Steroid-ansiklopedisi.com ve yaratıcıları, Anabolik steroidlerin reçetesiz yasadışı olduğunu vurgulamak ister. Bir doktor gözetimi olmaksızın anabolik steroid kullanımını herhangi bir şekilde teşvik, tavsiye veya önerisini yapmıyoruz. Web sitemizde görmek istediğiniz konular varsa lütfen bize bildirin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir