Peptid Çözünürlüğünü Nedir ?

By | 27 Nisan 2017

Peptid Çözünürlüğünü Hangi Faktörler Belirliyor?

Bazen, sentetik peptidlerle araştırma yapmanın daha zorlu yönlerinden biri, peptidin eritileceği en etkili çözücüyü belirlemek olabilir. Birçok peptid, sulu solüsyonlarda (steril su) kolayca erir, ancak bazı araştırmacılar, özellikle düşük hidrofobik amino asitler dizileri içeren peptidlerle çalışırken, düşük çözünürlük ve hatta çözünmezlik ile ilgili problemlerle karşılaşabilirler. Bununla birlikte, araştırmacılar, tek tek amino asitlerin bilinen özelliklerini inceleyerek herhangi bir Peptidin çözünürlüğünü öngörebilir.

Peptid Çözünürlüğünü

Bir Peptidin çözünürlüğü esas olarak amino asitlerinin fiziksel özellikleri ile belirlenir. Amino asitler, bazik, asidik, kutupsuz şarjsız veya kutupsuz olarak sınıflandırılabilir. Polar olmayan amino asitler hidrofobiktir (sulu solüsyonlarda çözünmezler). Nispeten çok sayıda polar olmayan amino asidi veya polar olmayan yüklü amino asitler içeren peptidler genel olarak DMSO, propanol, izopropanol, metanol veya DMF gibi organik solventlerde daha etkili bir şekilde çözünürler. Yüksek oranda asidik amino asit içeren peptidler bazik solventlerde (amonyum hidroksit gibi; ancak Cys içeren peptidlerle birlikte kullanılmamalıdır) çözülür ve tersine nispeten yüksek miktarda bazik amino asit içeren peptidler genellikle Asitli çözücüler (asetik asit çözeltisi gibi) içinde etkili bir şekilde çözülmelidir. Bununla birlikte, araştırmacılar, Peptidleri steril suda ilk önce, özellikle de Peptid beşten daha az tortu (amino asit) içerdikleri zaman eritmeye çalışırlar çünkü bu peptidler genelde suda kolayca çözünürler.

Peptid Çözünürlük Yönergeleri

Araştırmacılar, ideal çözünürlük ilk başta sağlanamaması durumunda Peptid çözünürlüğünü az miktarda peptid ile test etmelidir. Peptidler, çözeltide çözülmeye çalışılmadan önce oda sıcaklığına ısınmaya bırakılmalıdır. Peptidi steril su çözeltisi içinde çözme girişimleri başarısız olursa araştırmacılar daha sonra liyofilizasyonla çözülebilen solüsyonları denemeli; Eğer bu çözücüler de etkili değilse, liyofilizasyon işlemi ile uzaklaştırılabilirler, böylece araştırmacı Peptidi kaybetmeden veya ödün vermeden yeniden başlayabilir.
Çözünürlüğe yardımcı olmak için, az miktarda çözelti ısısı (40C’den daha düşük veya 104 Fahrenheit’den az) veya sonikasyon teknikleri kullanılabilir. Bununla birlikte, bu teknikler yalnızca çözülmeye yardımcı olacaktır; Bir peptide özgü çözünürlük özelliklerini değiştirmezler. Peptidin yeniden yapılandırılması hakkında daha fazla bilgi, Peptid yeniden yapılandırma sayfamızda Peptid Yeniden Oluşturma bölümünde bulunabilir.

Peptid Çözünürlük Özelliklerini Öngörme

Belirli bir Peptidin çözünürlük özelliklerini öngörmek için, araştırmacı, peptiddeki iyonik yüklerin sayısı ve çeşitleri çözünürlüğü etkilediğinden, önce peptidin amino asit kompozisyonunu değerlendirmelidir. Spesifik olarak, peptidin asidik, bazik veya nötr olup olmadığı belirlenmelidir. Bunu bulmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
1. Asit artıklarına (amino asitler) -1 değer atayın. Bunlara Asp (D), Glu (E) ve C-terminali (COOH) dahildir.
2. Her bir artık maddeye bir +1 değeri atayın. Bunlara Lys (K), Arg (R) ve N-terminal NH2 dahildir.
3. pH> 6’da pH <6 veya 0’da her bir His (H) tortusuna +1 değeri atayın.
4. Peptidin toplam şarj miktarını toplamak suretiyle peptidin toplam net yükünü hesaplayın.

Peptidin Çözeltide Çözülmesi

Peptidin toplam net yükü hesaplandıktan sonra, çözünürlük tahminleri yapılabilir ve araştırmacı, peptidi çözelti içinde çözmek için ilerleyebilir. Önemlisi, önce steril su çözeltisi içinde peptid eritmeye çalışın. Su etkili değilse, aşağıdaki yönergelere geçin:
• Peptidin toplam net yükü pozitif ise, peptidi bir asetik asit solüsyonunda (% 10-% 30) çözmeye çalışın. Başarısız olursa, TFA (<50 μl) deneyin.
• Peptid yükü negatifse, peptidi amonyum hidroksit (NH4OH; <50 ul) ile çözmeye çalışın. Bununla birlikte, eğer peptid Cys içeriyorsa, amonyum hidroksit kullanmayın; Bunun yerine, az miktarda DMF ekleyin.
• Peptid nötr ise (toplam net yükü 0), organik çözücüler genellikle en etkilidir. Asetonitril, metanol veya izopropanol deneyin. Peptid oldukça hidrofobikse, onu küçük bir miktarda DMSO içinde eritmeye çalışın. Dikkat: sistein, metiyonin veya triptofan içeren Peptidler DMSO ile oksidasyona yatkındır. Ek olarak, bazı peptidler toplanır (jel); Bu Peptidler için, 6 M guanidin
• HC1 veya 8 M üre ekleyin.
Peptid başarılı bir şekilde çözündükten sonra, Peptid çözeltisini yavaşça tamponlanmış bir çözeltiye ilave ederek Peptid çözeltisini arzu edilen konsantrasyona kadar sulandırınız. Peptidin sulu solüsyonda lokalize konsantrasyonunu görsel olarak izlemek ve önlemek için bir araya getirirken nazik fakat sabit bir ajitasyon kullanın. Peptid stok solüsyonunun deneysel tahlil için gerekli olandan daha yüksek bir konsantrasyonda hazırlanması önerilir: Peptid stok çözeltisi daha sonra analiz tamponuyla seyreltilebilir.
Peptid çözeltisi hazırlandıktan sonra, gerektiği gibi alikot olarak verilmeli ve -20C’de (-4F) saklanmalıdır. Sistein, metiyonin veya triptofan içeren peptidler için, oksijensiz ortamda depolayarak oksidasyon hasarını önleyin.

Benzer Yazılar

Bu Makalede İlginizi Çekebilir   SIS Laboratories TESTO Testo-Propionate 100 Laboratuar Test Sonuçları

About Steroid Ansiklopedisi

Steroid-ansiklopedisi.com anabolik steroidlerin hem etkilerini hem de olumsuz olduğu gerçeğini sağlamak için türkiyede ve dünyada ülkemizi temsil edip birçok ödül almış sporcular tarafından oluşturulmuştur. Steroid-ansiklopedisi.com ve yaratıcıları, Anabolik steroidlerin reçetesiz yasadışı olduğunu vurgulamak ister. Bir doktor gözetimi olmaksızın anabolik steroid kullanımını herhangi bir şekilde teşvik, tavsiye veya önerisini yapmıyoruz. Web sitemizde görmek istediğiniz konular varsa lütfen bize bildirin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir