Büyüme Hormonu – Humatrope Nedir Ve Ne İşe Yarar ?

By | 29 Mart 2017

Büyüme Hormonu – Humatrope nedir ve ne işe yarar?

Büyüme Hormonu Humatrope Ergenliği henüz bitirmemiş hastalarda somatotrofik endojen hormon sekresyonunun azalması veya eksikliği nedeniyle, bükülmüş büyüme için uzun süreli tedavi amaçlı kullanılır. Turner sendromu çeken kızlarda boy kısalığı tedavisi, kromozom analiziyle doğrulanmıştır (nihai yükseklik üzerindeki etkisi henüz tespit edilmemiştir).Humatrope fiyat 72 iu olarak 750-1000 tl arasından olup sporcular tarafından satın alınmaktadır.

Humatrope kullanan kontrendikasyonlar:

Bazı hastalarda ürüne veya herhangi bir bileşenine aşırı duyarlılık. Epifiz örgüsünü tamamlayan hastalar. Şeker hastalığı. Aktif neoplazmlardan herhangi bir işareti varsa humatrope kullanılmamalıdır. Endokrin lezyonlar aktif olmamalı ve hormonal tedaviye başlamadan önce anti-tümöral tedavi bitirilmelidir. Humatrope kullanımı, tümör büyümesinin yenilenmesi durumunda kesilmelidir. Hasta m-kresol veya gliserine duyarlıysa, hümetomere eşlik eden seyreltici ile tekrar sulandırılamaz.

Büyüme Hormonu – humatrope

Humatrope kullanımında ihtiyati tedbirler:

Humatrope tedavisi sadece doktor izni altında, reçeteyle, büyüme hormonu eksikliği olan hastaların tedavisinde uzmanlaşmış üniversite tıp merkezleri veya hastaneler tarafından yapılmalıdır. Humatrope enjeksiyonlarına başlamadan önce teşhislerin teyit edilmesi gerekir. Bu, özellikle hipo-fizyolojik hipotalamusun işleyişini doğrulamak için, yardımcı değerlendirmeler ve uyaran testi de dahil olmak üzere laboratuvar testleri yapılması bakımından ayrıntılı vaka incelemeleri bulunan hastanın klinik muayenesini gerektirir. Hümetomi tedavisi, boğulmuş büyüme ile ilgili hastaların tanı ve tedavisinde bir uzman tarafından yapılmalıdır. Teşhisi takiben somatotropik hormon tedavisine tabi tutulacak hastalar bölgesel bir yazar içine yazılmalı ve tiroid, glikoz metabolizması vb. Işlevlerini kontrol etmek için altı ayda bir klinik yardımcı ve laboratuvar değerlendirmeleri aracılığıyla izlenmelidir. Mevcut olmaması Bilgi, hastanın maruz kaldığı terapötik yararı aşabilecek bir riski ifade etmesi anlamına gelebilir. İnsan hormonu büyüme tedavisi yeterli kalori ve amino asit arzıyla tamamlanmalıdır. Eşlik eden seyreltici ile yeniden yapılandırıldığında, Humatrope subkutan veya intramüsküler enjeksiyonlarla alınabilir.

Humatrope kullanan karsinojenez, mutajenez ve doğurganlık değişiklikleri:

Hayvanlarda Humatrope ile yapılan uzun süreli çalışmalar, bu farmasötik ürünün muhtemel kanserojenik veya fertiliteyi değiştiren etkinin değerlendirilmesini sağlayacak şekilde yapılmamıştır. Hümatrope bağlı mutajenik etki şimdiye kadar yapılmış testlerde görülmemiştir.

Humatrope kullanarak etkileşimler:

Humatrope alarak insüline direnç gösterebileceğinden, hastalar glukoza karşı herhangi bir hoşgörüsüzlüğü tespit etmek için periyodik kontrollerden geçmelidir. Diyabetten mustarip olan çocuklar, insülin dozajını arttırmak için gerekli olabileceğinden, Humatrope tedavisi sırasında dikkatli bir şekilde denetlenmelidir. Aşırı glukokortoid tedaviler, insan somatotropik hormonunun sağladığı büyüme stimülasyonunun etkisini inhibe edebilir. Aynı zamanda ACTH (adrenokratikotropik hormon) eksikliğinden muzdarip olan hastalarda, glikokortikoidlerin yerine kullanılan dozajı, büyüme üzerindeki herhangi bir önleyici etkiyi önlemek için doğru şekilde düzenlenmelidir.

Humatrope kullanırken lütfen dikkat:

Remisyonda neoplazmı olan hastaların büyüme hormonu tedavisi sırasında uzman tarafından özenli ve sürekli denetim yapılması önerilir. Endokrin bir lezyona eşlik eden büyüme hormonu sıkıntısı çekenler, yayılma veya nüksetmeyi önlemek için sık sık kontrol edilmelidir. Büyüme hormonu eksikliği olan hastalar, epifiz ile alakalı olarak değişiklik gösterebilir. Bundan dolayı, büyüme hormonu tedavisi esnasında gevşek veya yürüyüşünde kararsızlık gösteren çocuklar ayrıntılı kontrollere sahip olmalıdırlar. Hipotiroidizm, Humatrope tedavisi sırasında ortaya çıkabilir. Tedavi edilmeyen hipotiroidi, Humatrope’ye karşı optimal bir tepkiyi engelleyebildiğinden, hastalar tiroid işlevleri için periyodik testlere ve gerektiğinde tiroid hormonu tedavisine tabi tutulmalıdır. Sedef hastalığı olan hastaların da durumun kötüleşmesini önlemek için düzenli olarak kontrol etmeleri önerilir. Eşlik eden seyrelticiye duyarlılık olması durumunda, şişeler enjeksiyonluk steril su ile sulandırılabilir. Humatrope bu şekilde yeniden kurulursa, çözüm 24 saat içinde uygulanmalıdır ve sola sola atılan herhangi bir solüsyon atılmalıdır. Çözündürüldükten sonra çözelti hemen verilmezse, +2 ° C ila +8 ° C arasındaki bir sıcaklıkta buzdolabında 24 saat tutulabilir. Humatrope’nin, hastanın araç kullanma veya kullanma kapasitesi üzerindeki etkisi belirlenmemiştir.

Büyüme hormonu eksikliği için Humatrope nasıl kullanılır (kullanımı)?

Tavsiye edilen deri altı veya kas içi dozaj, haftada 12 IU / m2’ye yaklaşık eşdeğer olarak haftada 0,18 mg / kg vücut ağırlığı (0,48 IU / Kg)  olarak kullanılır. Haftalık dozaj, 3 intramüsküler enjeksiyona veya 6 ila 7 subkutanöz enjeksiyona bölünecektir.

Turner sendromlu Humatrope uygulanan hastalar:

Tavsiye edilen doz haftada 24-28 IU m2’ye eşit, haftada 0.3-034 mg / Kg vücut ağırlığı (0.8-0.9 IU / Kg) ‘dir. Haftalık dozaj tercihen akşamları uygulanacak 6-7 subkutanöz enjeksiyona bölünecektir. Subkutanöz enjeksiyonla, lipoatrofinin başlamasını önlemek için enjeksiyon yerinin değiştirilmesi önerilir. Humatrope çözeltisini hazırlamak için: 0.5-2 ml seyrelticiyi dondurarak kurutulmuş tozu içeren şişeye enjekte ederek sıvının akışını şişenin kenarlarına doğru yönlendirin. Ardından, içerikler tamamen eriyene kadar hafifçe dönen bir hareketle şişeyi sallayın. Şiddetle titremez. Enjeksiyonlar için steril şırınga ve iğneler kullanılması önerilir. Çözündükten sonra çözüm şeffaf olmalı ve çökelti içermemelidir. Opel ya da çökelti varsa, o zaman kullanılmamalıdır. Şişenin kauçuk tıpasının yüzeyini antiseptik ile önce ve kullandıktan sonra içeriğini kirletmemek için temizleyin. Şırınga, öngörülen dozajın makul doğrulukla çıkarılmasını sağlayacak kadar küçük bir hacme sahip olmalıdır.

Humatrope’nin yeniden yapılandırılması ve uygulanması için talimatlar:

Bu farmasötik ürünün, uzman tarafından doğru tekniğe ilişkin yeterli talimat almadan yeniden oluşturulması veya uygulanması yasaktır. Uzman tarafından doktorun sterilizasyon tekniğini takip edin. Doktorun sterilizasyon tekniğini takip edin. Her kullanımı takiben şırınga veya iğneleri yok edin ve atın. Humatrope, sulandırmadan sonra (buzdolabında) serin bir yerde (+2 ° C ila +8 ° C) muhafaza edilmelidir. DONDURMAYIN. HASSASİYET EDİLMİŞTİR, HUMATROPE 21 GÜN İÇİNDE KULLANILMALIDIR!

Humatrope şişesinin yeniden yapılandırılması:

 • Humatrope’u yalnızca Humatrope sulandırıcı ile yeniden düzenleyin. Doktorunuzun reçetesiz olması dışında, yeniden yapılandırma için başka bir çözüm kullanmayın. Doktor, ayrıca, şırınganın ve iğnenin doğru boyutları ve Humatrope şişesine eklemek için seyrelticinin miktarı hakkında karar verecektir.
 • Seyreltici ve Humatrope şişelerinin tıpalarını çıkarın ve atın. Şişelerin kauçuk kaplamasını alkolle ıslanmış pamuk çubukla temizleyin (paketteki şekil 1’e
  bakın). İğnenin koruyucu örtüsünü çıkarın ve bir kenara koyun. Şırınganın pistonunu, aynı hava hacmi doktor tarafından verilen seyrelticinin hacmine gelene kadar çekin. İğneyi, seyrelticinin şişesinin lastik tıpasına yerleştirin ve şişeye hava enjekte edin.
 • Şişeyi ters çevirip iğne noktasının özümde olduğundan emin olun, uzman tarafından öngörülen seyreltici miktarını çıkarın. Şırıngada hava kabarcıkları kalmadığından emin olduktan sonra, şişenin sağ tarafını yukarı kaldırın ve pistonun pozisyonunun değişmeyeceğine dikkat eterek şırıngıyı çıkarın.
 • Aynı iğneyi Humatrope şişesine yerleştirin ve iğne noktasını şişenin yanına doğru yavaşça içeriye çevirin. Seyrelticiyi yavaşça yan tarafa doğru önlendirerek yavaşça enjekte edin.BEYAZ TOZUNUN ÇEVRE DÜZEYİNDE TEMAS  EDİLMESİNE UYMAYIN. Basıncın dengelenmesi için ve şırınganın şişeden çıkarılmadan önce, eklenen seyrelticiye eşit bir hava hacmi bırakın. İğne şırınganın gövdesinden ayrılırsa çıkarın, yok edin ve atın. İğne ve şırınga ayrılmazsa, üniteyi tamamen boşaltın.
 • İçeriği tamamen çözünene kadar şişeyi hafifçe dönen bir hareketle sallayın.
Bu Makalede İlginizi Çekebilir   Anavar ( Oxandrolone ) için PCT Kullanmanız Gerekiyor mu ?

Humatrope enjeksiyonlarını hazırlamak:

 • Yeniden başlatıldığında, opal sel veya çökeltiler içeriyorsa, Humatrope kullanmayınız.
 • İğne şırıngadan ayrılabilirse, enjeksiyona başlamadan önce yeni bir iğne uygulayın. Ayrılabilir bir ünitedeki şırınga ve iğne, enjeksiyonun hazırlanması için başka bir şırınga kullanırsa.
 • Enjeksiyonu uygulamadan önce ve sonra, iğnenin tekrar tekrar takılmasının içeriği kirletmesini önlemek için şişenin lastik tıkacı alkolle veya alkol bazlı bir antiseptik solüsyonla temizlenmelidir.
 • İğnenin kapağını çıkarın ve şırınga içerisine Humatrope miktarı kadar hava bırakın.
 • Yeniden yapılandırılmış Humatrope şişesinin kapağını takın ve şişeye hava enjekte edin. Şişeyi ters çevirin ve iğne noktasının çözeltide olduğundan  min olun, kesin dozajı enjekte edin. Şırıngada hava kabarcığı olmadığından emin olun.
 • Şırıngayı çıkarın ve iğneyi sarın. Şişenin etiketinde yeniden yapılandırma tarihini not edin ve kullanılmamış seyrelticiyi yok edin.
 • Yeniden yapılandırılmış Humatrope’nin kullanılmayan kısmını buzdolabına koyun ve 21 gün içinde kullanın.
 • Bitirdikten sonra iğne veya şırınga iğne birimi yok edin.

Humatrope Enjeksiyonları:

 • Enjeksiyon için seçilen noktaya bir parmakla yavaşça dokunun.
 • Alanı alkolle ıslatılmış, dairenin dışından içeri doğru hareket eden yuvarlak bir hareket oluşturan pamuklu bir tamponla dikkatlice temizleyin.
 • Subkutanöz enjeksiyonlar. Başparmak ve işaret parmağı arasındaki cildi dengeler ve cildin geniş bir bölümünü kaldırın. İğneyi, enjeksiyon için seçilen noktaya 90 derecelik açıyla tutarak, tüm iğneyi deriye sokun. Yavaşça sıvıyı enjekte edin. İğneyi hızlı bir şekilde çıkarın, enjeksiyon için seçilen yere bir kuru gazlı bez veya pamuk çubuk yardımıyla basın. Birkaç saniye sürün.
 • İntramüsküler enjeksiyonlar. Başparmak ve ilk iki parmağınızla, uyluk gibi kas kütlesinin geniş bir bölümüne sıkıca basın. Şırıngayı, enjeksiyon için seçilen noktaya 90 derecelik bir açı ile tutarak, tüm iğneyi deriye sokun. İğneyi enjeksiyon için seçilen yerin içinde tutarak yavaşça pistonu geri çekin. Şırıngada kan görünürse, iğneyi çıkarın, şırıngayı farmasötik ürünle birlikte atın ve bir başka enjeksiyon hazırlayın. Kan şırıngaya girmezse, yavaş yavaş solüsyonu enjekte edin. İğneyi hızla çekin, kuru bir gazlı bez veya pamuk çubuk ile enjeksiyon yerinde baskı uygulayın. Birkaç saniye sürün. Bitirince iğne veya iğne / şırınga birimini yok edin. Şüpheniz varsa, doktorunuza danışın.
Bu Makalede İlginizi Çekebilir   Pharmacom PHARMA Stan 50 (Winstrol) Laboratuar Test Sonuçları

Humatrope kullanan doz aşımı durumunda:

Aşırı doz, hipoglisemiye ve ardından hiperglisemiye neden olabilir. Uzun süreli aşırı doz, insan somatotropik hormon fazlalığının etkilerine benzer şekilde akromegali semptomlarına neden olabilir.

Humatrope Yan Etkileri – zararları nelerdir?

Kasıtlı olarak sağlıklı erişkinlere verilen yüksek dozda Humatrope, nadir durumlarda aşağıdaki yan etkileri üretmiştir: baş ağrısı, lokal kas ağrısı, güçsüzlük, hafif hipoglisemi ve glikozür. Büyüme hormonu eksikliği olan çocuklar üzerine yapılan çalışmalarda, enjeksiyon alanında ağrı bildirilen nadir vakalar bildirilmiştir. Tedavi gören çocukların % 2.5’u tedavinin erken evrelerinde geçici geçici ödemi gösterdi. Hasta, bu broşürde tarif edilmeyen hoş olmayan bir yan etki fark ederse, uzman veya aile hekimi ile görüşmelidir. Dikkat – Bu veya herhangi bir ilacı son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayın.
Turner sendromlu hastalarda hiç tedavi görmeyen büyüme hormonu eksikliği bulunan hastalar üzerine yapılan klinik araştırma çalışmaları sırasında, büyüme hormonuna karşı antikor gelişimi tespit edildi, ancak büyüme ritmini etkilemedi. Şimdiye kadar, bu antikorların varlığından kaynaklanan uzun vadeli etkiler kaydedilmemiştir. Tedaviye cevap vermeyen tüm bireylerde büyüme hormonuna karşı antikorların araştırılması gerekir.

Humatrope depolaması ile ilgili özel notlar:

Yeniden yapılandırıldıktan sonra buzdolabında +2 santigrat derece ile +8 santigrat derece arasında saklayın. Seyreltici ve yeniden yapılandırılmış ürünün donmasına engel olun. Eşlik eden seyreltici ile yeniden oluşturulursa, ürün önemli bir kayıp olmadan buzdolabında 21 gün tutulabilir.

Humatrope İçindekiler:

Her bir şişe, 15 IU (5 mg) biyosentetik insan büyüme hormonu (rekombinant DNI’dan) içerir, eksipiyanlar, Glisin, manitol, bibazik sodyum fosfatı içerir. Her bir seyreltici şişesi, m-kresol, gliserin ve enjeksiyonluk su içerir.

Humatrope İlaç Sınıflaması:

Steril dondurularak kurutulmuş sistemik hormon preparatı tozu.

Benzer Yazılar

Bu Makalede İlginizi Çekebilir   AM Tech Pharma Trenam Acetate (Trenbolone acetate ) Laboratuar Testi

About Steroid Ansiklopedisi

Steroid-ansiklopedisi.com anabolik steroidlerin hem etkilerini hem de olumsuz olduğu gerçeğini sağlamak için türkiyede ve dünyada ülkemizi temsil edip birçok ödül almış sporcular tarafından oluşturulmuştur. Steroid-ansiklopedisi.com ve yaratıcıları, Anabolik steroidlerin reçetesiz yasadışı olduğunu vurgulamak ister. Bir doktor gözetimi olmaksızın anabolik steroid kullanımını herhangi bir şekilde teşvik, tavsiye veya önerisini yapmıyoruz. Web sitemizde görmek istediğiniz konular varsa lütfen bize bildirin.

One thought on “Büyüme Hormonu – Humatrope Nedir Ve Ne İşe Yarar ?

 1. Ozan

  İyi aksamlar ben humatrope ve trenbolone enenthat kullaniyorum humatrope günde 10 mg aksamlari aynı saatte
  Ve trenbolone enenthatı haftada 4ml olmak uzere pazartesi 2 ml persembe 2 ml kullaniyorum suan ilk haftam bitti acaba gelişimi ne zaman tam olarak görmeye başlarım

  Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir