Östrojen Nedir ve Ne işe yarar ?

By | 14 Şubat 2017

Östrojen Nedir ve Ne işe yarar?

Özellikle yan etkileri söz konusu olduğunda, anabolik steroid kullanımının merkezi yönlerinden biri olduğu için östrojen konusu, özellikle anabolik steroid kullananlar’la ilgili olduğu için çok ilginç bir konudur. Fakat bu makale, anabolik steroid kullanımı ile ilişkili olduğu için östrojen hakkında genel olarak kapsamlı bir bilgilendirici parça olacak şekilde tasarlanmıştır. Östrojen (bazı ülkelerde, özellikle de İngiltere’de ve İngiliz İngilizciliği kullanan ülkelerde östrojen olarak da bilinir), kadın fizyolojisinde, özellikle kadınların menstrüel ve östürü sikluslarında özellikle önem taşıyan organik steroid bileşik grubudur. Yaygın bir efsane ‘Östrojen’ tek bir hormona işaret eder, ancak gerçek şu ki östrojenler ilgili kadın steroid hormonları grubudur. Östrojenler steroid hormonları olmasına rağmen, kas anabolizmalarında herhangi bir doğrudan kolaylaştırmaya sahip olmadıklarından anabolik steroidler değildirler. Aslında, Estrojen gibi steroid hormonların çoğunluğunun kas yapımı ile ilgisi yoktur.
Kadınlarda üç ana östrojen var: Estrone (E1), Estradiol (E2) ve Estriol (E3). Bu üç östrojen doğal olarak dişilerde görülür ve doğasında steroidlerdir. Bununla birlikte, steroid olmayan bazı sentetik östrojenler de vardır. Üç temel Estrojenin her biri kadın fizyolojisinde farklı roller üstlenir. Bu nedenle, burada Östrojen’in belirli bir hormona (terim yaygın olarak yanlış kullanıldığı şekilde) başvurmadığını, ancak ilgili hormonların geniş bir kategorisini ifade ettiğini görebiliriz. Aynı şey, testosteron, Dihidrotestosterondan ve diğer çeşitli erkek androjenlerden oluşan erkek meslektaşı androjenler için de geçerlidir.
Östrojen tüm omurgalılarda (1) ve bazı böceklerde (2) doğal olarak bulunur.
Dişilerde Estradiol birincil östrojen, özellikle bir kadının üreme yıllarında zirvedeki iken ve üç Östrojenin en güçlüsüdür. Bununla birlikte, menopoz yılı boyunca Estrone düzeyleri arttıkça ve egemen hale geldiğinde denge daha sonra değişir.
Estriol, en bol miktarda östrojen olmasına rağmen en zayıf ve bir kadının hamileliği yıllarında en baskın olan östrojendir.
Son olarak, bir tane daha Östrojen var ve bu sadece kadınlarda gebelik sırasında var olan Esteterol (E4) ‘tir.
Östrojen ana  kadın hormonu olmasına rağmen, az miktarlarda östrojen erkeklerde bulunur ve kısa süre bu makalede ele alınacak birtakım sağlıkla ilgili işlevlerin sürdürülmesinden sorumludur. Aynı şey, erkeklerde çok büyük miktarlarda bulunan ancak kadınlarda sadece minimal miktarlarda bulunan erkek androjen Testosteron için de geçerlidir.
Östrojen, tüm steroid hormonlarının çalıştığı yöntemle faaliyetlerini sürdürür: Estrojenler, aşırı yağda çözünür hormonlar olup hücre zarından kolayca hedef hücrelerine yayılır. Zardan hücrenin içine difüzyonu takiben, Östrojen bir steroid hormon reseptör kompleksi oluşturmak üzere Östrojen reseptörü (ER) ile bağlanır. Bu hormon-reseptör kompleksi daha sonra hücrenin genlerinin aktive edildiği hedef hücrenin çekirdeğine gider. Daha geniş bir ölçekte, hücreler belirli bir iş veya davranışa neden olur. Örneğin göğüs dokusu söz konusu olduğunda, Östrojen, burada östrojen reseptörüne bağlanır ve harekete geçirir, meme dokusunun oluşmasını sağlar (aynı zamanda jinekomasti olarak da bilinir).
Östrojen, organizmalarda özel bir role sahiptir. Özellikle, kadın ikincil cinsiyet özelliklerini arttırmak, yağ depolamasını arttırmak, kemik rezorpsiyonunu düşürmek (ancak kemik oluşumunu arttırmak), HDL (iyi) kolestrolü artırma, LDL’yi (kötü) kolestrolü düşürme, sodyum ve su tutulmasını kontrol etme, Bir anti-inflamatuar, bir immünomodülatör, kardiyovasküler fonksiyon ve vücüd üzerinde birtakım diğer etkiler gibi davranır (şartlara ve koşullara bağlı olarak hem olumlu hem de olumsuz etkiler).

Östrojen erkeklerde ve kadınlarda nasıl üretilir?

Yumurtalıktaki dişilerde, Testosteron ve Androstenedion, Östrojen üretiminin öncüleri olarak hareket ederler ve Estradiol, aromatizasyon süreci boyunca kadınlarda yumurtalıklarda üretilen birincil östrojendir [3]. Aromatizasyon temelde androjenler (Testosteron gibi) Estradiol (E2) haline dönüştürülmesidir ve bu dönüşümden sorumlu enzim aromataz enzimidir. Erkeklerde östrojen aynı aromatizasyon süreci ile üretilir, ancak gonadlar [4], santral sinir sistemi [5], karaciğer [6], iskelet kası dokusu [7] ve yağ dokusu (yağ Doku) [8] [9], belirgin miktarda aromatizasyon oluştuğu yerlerdir ve bunlar genellikle aromataz enziminin daha yüksek düzeylerini diğerlerinden daha fazla içeren dokulardır. Östrojen’in erkeklerde bulunan ufak düzeyinden sorumlu olan budur; kadınlarda aromatizasyon süreci ve oranı çok daha fazladır ve kadınlarda erkeklerden çok daha östrojen seviyesine neden olur.
Tüm östrojen aromataz enzimi aracılığıyla aromatizasyon yoluyla sentezlenir. Aromataz enzimi, hem erkekler hem de kadınlarda östrojen üretiminden sorumlu enzim olduğu için, bunun kısmen anabolik steroid kullanıcısı için çok önemli bir yer tuttuğunu göreceğiz.

Östrojen ve Anabolik Steroid Kullanımı

Daha önce de belirtildiği gibi, östrojen, erkek androjen Testosteronun analogları olan bazı anabolik steroidlerin aromatize olabilmesi nedeniyle anabolik steroid kullananlar için özel önem ve endişe kaynağıdır. Bu, bazı anabolik steroidlerin östrojen (E2) aromatize edebildiğini söylemektir. Aslında, östrojenik yan etkiler muhtemelen anabolik steroid kullanımı ve anabolik steroid yan etkilerinin en çok durulan konuslarından biri olduğu için, anabolik steroid kullanımı düşünüldüğünde östrojen seviyeleri büyük önem taşımaktadır. Testosteron gibi androjenlerin büyük miktarda aromatize edilmesinin bir sonucu olarak Östrojen seviyelerinin yükselmesi, Estrojenin doğrudan sorumlu olduğu bir dizi yan etki ve sağlık sorununa neden olabilir.

Östrojen ve Anabolik Steroid Kimyası 

Bununla birlikte, östrojen’in ‘kötü’ bir hormondur olduğunu söylemekde doğru değildir. Aslında, normal fizyolojik seviyelerde çok gerekli olan çok önemli bir hormondur. Çok fazla Östrojen iyi değil, ama çok azıda iyi değildir. Östrojenin normalden daha düşük fizyolojik seviyeleri, onunla birlikte bir bütün olumsuz sağlık sorunları ve yan etkileri de taşır. Vücut geliştirme ve atletik topluluğun üyeleri çok sık kavramları aşırılara alıyor ve östrojen seviyelerinin aromataz inhibitörleri ile tam olarak azaltılmasını savunan birçok bireyle östrojen vakaları böyle oluyor.
Testosteron, Dianabol (Metandrostenolon) ve Equipoise (Boldenone) gibi anabolik steroidlerin aromatizasyonu sadece ölüme neden olan östrojen seviyelerinin normal fizyolojik düzeylerin üzerine çıkmasına neden olabilir ve jinekomasti, şişme, su tutulması gibi potansiyel yan etkilere neden olabilir , Prostat etkileri ve akne. Aynı zamanda, Estrogen, insan vücudunda (erkeklerde ve kadınlarda), potansiyel birçok kötü etkiyi veya anabolik steroid kullanımının tehlikelerini ortadan kaldıran çok önemli bazı roller oynuyor. Bunlar, kolesterol profilleri, kardiyovasküler fonksiyon, erkek cinsel fonksiyonu, doğurganlık, kemik gücü / fonksiyonu ve daha fazlasını içerir. Bu nedenle, bu makalede göreceğimiz üzere östrojenin aşırı yanlılıktan ziyade dengeli ve adil bir perspektifle incelenmesi önemlidir. 

Anti-Östrojen Nedir?

Anti-Estrojenler, adından da anlaşılacağı gibi, vücudun östrojen ve östrojenik aktivitesine karşı koyan bir bileşik sınıfıdır. Anti-östrojen doğal olarak ortaya çıkabilir (örneğin, bitkilerden veya bitki özlerinden) veya sentetik (bir laboratuarda sentezlenmiş) olabilir ve iki alt sınıftan oluşur: aromataz inhibitörleri ve seçici Östrojen reseptör modülatörleri (SERM’ler). AI’ler ve SERM’ler, anabolik steroid kullanımına gelince Östrojen endişesinin temel taşlarıdır, çünkü östrojenin bir endişe haline gelmesi ve kontrol altına alınması ve bunların erkeklerde hormonal iyileşme bileşikleri olarak kullanılması ve bunların kontrolünde kullanılmaktadır.
Endojen Testosteron üretimini düzeltmek için post-cycle terapisi sırasında (PCT) bir anabolik steroid kürünün  sona ermesinden sonra kullanılmıştır. Estogenler tarafından geliştirilen ve pazarlanan hemen hemen tümünün, kadınlarda östrojen uyarıcı göğüs kanserlerinin tedavisi için kullanılması yararlı bilgilerdir; ancak, bu anti-Estrojenlerden bazılarının, hipogonadizm gibi koşulların sözkonusu olduğu hallerde erkeklerde uygulanabilir bulunmuştur.
SERMler ve AI’lar Östrojen sorunlarına karşı mücadele ettikleri şekilde iki farklı Estrojen karşıtı türüdür. İkisi arasındaki farkın üzerinde genellikle karışıklığın belirgin bir miktarı vardır (özellikle yeni başlayanlar arasında anabolik steroid kullanımı için). Yüzeysel olarak, Allar vücuttaki östrojenin toplam kan dolaşımında plazma seviyelerini düşürmeye yarar. SERM’ler östrojenin vücudun belirli dokularındaki aktivitesini bloke eder. Özel etki mekanizmaları kısa süre içerisinde açıklanacaktır.

Aromataz İnhibitörleri (AIs)

Aromataz inhibitörleri, aşağıdaki temel bileşikleri içerir: Üç ana ve en popüler aromataz inhibitörü olan Arimidex (Anastrozol), Femara (Letrozol), Aromasin (Exemestan). Sentetikten doymuş bileşiklere kadar birçok aromataz inhibitörü mevcut olmakla birlikte, önceki üçü tıpta kullanılan en popüler ve en etkili aromataz inhibitörleri olarak kalmaktadır. Aromataz inhibitörleri, androjenlerin östrojen haline dönüştürülmesinden sorumlu enzim olan aromataz enzimini inhibe ederek çalışan anti-e’lerdir.
Enzimler, substrat (enzimin hedef molekülünün) bağlanacağı bir kimyasal tepkimenin oluşması için substrat bağlama bölgesi olarak bilinen bir alanı içerir. Aromataz durumunda, testosteron (veya herhangi bir aromatikleştirilebilir anabolik steroid), aromataz için substrattır. İnhibisyon, iki yöntemle başarılabilir: allosterik inhibisyon ve rekabetçi inhibisyon. Allosterik inhibisyonda, aromataz inhibitörü (bu durumda aromataz) enzim üzerindeki allosterik bölgeye bağlanır ve substrat bağlama sahasının şekli, substratın başarıyla bağlanamayacağı şekilde değiştirmesine neden olur. Rekabetçi inhibisyon, substrat bağlama bölgesine bağlanan aromataz inhibitörü vasıtasıyla başarılır ve sonuç olarak, gerçek substrat enzime bağlanamayacak kadar alanı işgal eder.
 
Ayrıca, iki tür inhibisyon vardır: tersinir ve geri dönüşsüz (intihar olarak da bilinir) inhibisyon. Geriye dönüşsüz ve intihar terimleri, yalnızca inhibitörün faaliyetine yönelik olduğu için bir endişeyi ifade edebilir. Aromasin (Exemestane), bir kez aromataz enzimine bağlandığında, bırakılmadığı ve enzim kalıcı olarak özürlü olduğu anlamına gelen, intihar edici (geri dönüşümsüz) bir inhibitördür. Nihayetinde vücut yerini alacak daha fazla aromataz enzimi üretir (dolayısıyla ‘intihar’ terimi, kalıcı inhibisyonda intihar niteliğini ifade eder). Geri döndürülebilir inhibitörler, aromataz enzimine bağlanan ve inhibe eden Arimidex (Anastrozol) ve Femara (Letrozole) ‘yi içerir, ancak enzimi aromatize androjenlere karşı serbest bırakarak enzimden ayrışırlar. Tesadüfen, Aromasin steroidal bir aromataz inhibitörüdür, oysa Letrozol ve Arimidex değildir. Alzheimer, vücuttaki östrojen üretiminin köklü kaynağını etkisiz hale getirdiğinden, vücudun östrojeni dolaşımdaki kan plazma seviyelerini azaltabilen ve bunları azaltabilen anti-östrojenlerdir.

Seçici Östrojen Reseptör Modülatörleri (SERM’ler)

SERM’ler, aşağıdakileri içeren büyük bir anti-Estrojenler grubudur: Nolvadex (Tamoksifen Sitrat), Klomifen Sitrat (Clomid), Raloksifen ve Toremifen ve SERM’ler, tıpta kullanılan en eski anti-östrojen ilaçlardır. Aromataz inhibitörleri, bazı SERM’ler oldukça yeni (Toremifene ve Raloxifene gibi), diğerleri var olmuş ve neredeyse 50 yıldır kullanılmış (Nolvadex gibi) daha yeni ve daha yeni bir keşiftir. SERMler, vücudun çeşitli dokuları boyunca bulunan Östrojen reseptörü yerlerini seçici olarak modüle eder. İlginçtir ki, SERM’ler anti-Östrojen olarak sınıflandırılsa da, bu bileşiklerin hem östrojen reseptöründe hem de agonistik yanı sıra antagonistik aktivite vücudun farklı dokuları ve bölgelerinde [1] vardır.
Birçok SERM, aslında karaciğerde bulunan Östrojen reseptörlerine bağlanır ve orada östrojenik aktiviteyi arttırır (bu durumda reseptör agonistleri gibi davranır) aynı zamanda, aynı SERM’lerin diğer reseptör bölgelerinde (hipotalamus bezi gibi) antagonistik etki gösterecektir Ve meme dokusu) ve bu yerlerde östrojenik aktiviteyi azaltmaktadır.
SERM’nin bir östrojen antagonisti olarak işlev gören, örneğin hipotalamus ve göğüs dokusu gibi dokularda bulunan SERM, Östrojen reseptörüne bağlanır ve atıl kalır. Dolaşımdaki Östrojen SERM tarafından işgal edildiği için Östrojen reseptörüne bağlanamaz. Göğüs dokusu bölgesinde, bu, östrojen suçlu olduğu yerde jinekomastinin önlenmesi (ve muhtemelen azalması) ile sonuçlanır. Hipotalamus bezinde, GnRH salınımı sağlanır ve nihayetinde, negatif geri besleme döngüsünün hipofiz bezinde Östrojen antagonisti olarak işlev görmesiyle güçlendirilmesi sonucu Testosteron üretiminde artışa neden olur [2].
SERM’ler, östrojenin dolaşımdaki kan plazma seviyelerini düşürmeyen, bunun yerine seçilen dokulardaki östrojenik aktiviteyi engellemek için kullanılan anti-östrojenlerdir. Dolayısıyla, SERM’lerin şişkinlik ve su tutma gibi çeşitli Östrojenle ilgili yan etkileri neden azaltmayacaklarının nedeni de budur.

Östrojenik Yan Etkileri Arka Planı

Östrojen yan etkileri hem aromatizasyondan kaynaklanan östrojen seviyelerinin artmasından kaynaklanan yan etkilere, hem de E2 (Estradiol) yükselişiyle ilgili olmayan diğer nedenlerden kaynaklanan östrojenik yan etkilere işaret edebilir. Östrojen yan etkilerinin sayısız nedeni olabileceği için, okuyucunun anlaması çok önemlidir. Burada tartışılan Östrojen yan etkilerinin çoğu, bu maddenin sonraki alt bölümünde (Anti-Östrojen) geniş çaplı olarak genişletilecek olan anti-estrojenler kullanılarak tedavi edilebilirler. Burada en yaygın ve belirgin östrojenik yan etkiler ele alınacaktır.
Jinekomastinin en yaygın ve başlıca nedeni, testosteron, Dianabol (Methandrostenolon) veya aromatize olabilen başka herhangi bir anabolik steroid gibi androjenlerin kapsamlı bir şekilde aromatize edilmesinin bir sonucu olarak artmış E2 seviyeleridir. İkincisi, östrojen yan etkileri doğası gereği Östrojen olmayan bileşiklerden kaynaklanabilir, ancak vücuttaki Östrojen reseptörlerine de bağlanma eğilimindedir. Bunun en iyi örneği, aslında DHT türevi olduğu için aromatize olamayan anabolik steroid Anadrol’dür (Oxymetholone) ve DHT’nin (Dihidrotestosteron) en önemli özelliklerinden biri aromataz enziminin Uygun bir substrat olarak kabul edin.
Bu nedenle, Anadrol’la östrojen arasında herhangi bir aromatizasyon olmamıştır, bunun yerine Anadrol’un (ve / veya bir veya daha fazla metabolitinin) östrojen olarak farklı dokulardaki Östrojen reseptöründe rol oynadığı düşünülmüştür. Östrojen yan etkilerinin diğer nedenlerine geçilirken, Xeno-östrojen kullanımı da bu makalenin ilerleyen kısımlarında değinilecek olan östrojenik etkilere neden olabilir (Xeno-östrojen’ler östrojene benzemeksizin steroidal olmayan bileşiklerdir, ancak Östrojene bağlanırlar Vücuttaki reseptörler). Son olarak, östrojen yan etkileri, östrojen reseptörünün Estrojenlere duyarlılığını arttırmak ve östrojenik hastalığı kötüleştirebilen farklı bir kadın yumurtalık steroid hormonu, Progesteron (veya Progesteron benzeri bileşikler olan Progestinlerin kullanımı) düzeylerinin yükselmesinden kaynaklanabilir. Sonuç, en düşük östrojen seviyelerinin bile östrojenik yan etkileri tetikleyebileceği bir ortamdır.

Jinekomasti

Jinekomasti (kısaca “jino” olarak da adlandırılır), oldukça basit bir şekilde erkeklerde kadın benzeri göğüs dokusunun gelişimi. Bu, belki de anabolik steroid kullanımından kaynaklanan en yaygın olarak tartışılan östrojenik yan etki olup, en yaygın östrojen yan etkilerinden biridir. Jinekomasti genç pubertal erkekler arasında ve 45 yaş ve üzeri erkeklerde oldukça sıktır . Ayrıca, aşırı vücut yağ yüzdesine sahip obez erkek ve erkekler jinekomastinin sık görülen hastalıklarından biridir, çünkü araştırmalar daha yüksek bir vücut yağ yüzdesinin östrojenik yan etkiler açısından daha yüksek bir risk oluşturacağını bulmuştur .
Jinekomasti geliştirme makinesinde (insan büyüme hormonu, Prolaktin, Progesteron, IGF-1 ve Östrojen gibi) çalışan birçok dişli olmasına rağmen, östrojen merkezi sebep belirleyici ajan olma eğilimi gösterir ve jinekomasti gelişiminin mutlak şartı arzetmektedir. Jinekomasti oluşabilmesi için östrojen mevcut olmalı ve düzeylerin çok yüksek olması gerekir. Jinekomasti, erkekler arasında son derecede önem taşıdığı halde, hayatı tehdit eden bir östrojen yan etkisinden çok uzaktır ve estetik açıdan hoş olmayan ve çirkin bir yan etki olarak kabul edilmektedir.

Su tutma (şişme)

Östrojen seviyelerinin yükselmesinin sonucu olarak su tutulumu, potansiyel olarak ciddi Estrojen yan etkilerinden biri olabilir, ancak bunun yanında estetik cazibe unsuru taşır. Aşırı Östrojen seviyelerinden kaynaklanan su tutma sıklıkla sporcular ve vücut geliştiricileri tarafından yaygın olarak istenmeyen, ancak hacim arttırma ve kütle-yoğunlaşma sırasında kendisiyle birlikte ayak basmak (ya da lehtar etmek isteyenler hariç) için yumuşak ve ‘kabarık’ bir görünüm yaratır. Aşama kazanma. Suyun tutulması ile birlikte gelen risk, dolaşım sisteminde hücre dışı su aktığı ve damarlara karşı sıvı basıncında bir artışa neden olması nedeniyle artan kan basıncının tehlikeli seviyelere yükselebilmesidir.
Su tutmanın östrojenik yan etkisi, östrojen’in böbreklerdeki ve dışındaki su akışının kontrolünde doğrudan yer alan bir hormondur  hipotalamik arjinin vasopresinin (AVP) salınmasını uyaran aktivitesinden kaynaklanmaktadır Östrojen, hem erkek hem de kadınlarda sıvı retansiyonunun bu kontrolünden sorumludur . Dolayısıyla kadınların doğal olarak erkeklerden ‘daha yumuşak’ bir görünüm ve his elde etmesinin bir başka nedeni de budur. Su cildin altında subkutan olarak tutulur (ayrıca periferik su tutulması olarak da bilinir) ve vücut geliştiricilerinde ve aromatize anabolik steroidlerin ağır dozajlarında yığılmaya eğilimli olan atletlerin, yumuşak ve kabarık görünmesine neden olan şeydir. Hatta bazıları, bir vücut geliştiricisinin şişmiş, kabarık görünümünün Estrojen yan etkilerinin ve dolayısıyla anabolik steroid kullanımının belirti belirtisi olabileceğini söyleyebilir.

İyi huylu Prostat Hiperplazisi ve Prostat Kanseri

BPH olarak da kısaltılır, östrojenin erkeklerdeki prostat meselesiyle ilişkisi oldukça yeni bir keşiftir; çünkü çok uzun süredir hakim olan okul DHT’nin (Dihidrotestosteron) konunun asıl agresif suçlusu olmasıydı. Bu doğrudur, ancak Estrogen’in etkili rolünün yeni kanıtı Dihidrotestosteronu (ve genel olarak androjenler) yalnızca konunun bir parçası haline getirir. Her şeyden önce BPH ve prostat kanseri arasında ilerlemeden önce açıklığa kavuşturulması gereken büyük bir fark vardır. BPH iyi huylu prostatik hiperplazi olup, prostat bezinin iyi huylu genişlemesi normaldir, prostat kanseri prostatın gerçek bir karsinomudur. BPH, rahatsızlık verebilir, idrara çıkma problemlerine neden olabilir ve idrar yolu enfeksiyonları (ve daha sonraki iltihaplanma) riskini artırmasına rağmen, BPH prostat kanserine yol açmaz ve ne de prostat kanserine yol açmaz.
Prostat kanseri / BPH konfüzyonunu daha da derinleştirmek için, BPH ve prostat kanserinin, androjenlere bağımlı olmadığı gözlemlenmektedir çünkü mevcut değilken (kastrasyon yoluyla kanıtlandığı gibi) hastalığın ilerleyişi önemli ölçüde azaltılır ve ortadan kalkar  . Bununla birlikte, araştırmalar, TRT hastalarında testosteronun uygulanmasının prostat kanseri gelişiminde herhangi bir etkisi olmadığını göstermiştir  ve anabolik androjenik kullanan anabolik steroid kullananlarda prostat kanseri riskinin arttığına dair iddialar desteklenmemektedir Suprafizyolojik düzeylerde steroidler . Testosteron düzeylerinin prostat kanseri için tetikleyici olarak direk bir bağlantıya sahip olmadığını, ancak gerekli bir bileşen olduklarını gösteren kanıtlar da vardır .
BPH’ye geri dönelim, ki bu BPH’ye, erkek yaşamının erken evrelerinde prostat gelişiminin doğal bir parçası ve yetişkin erkek yaşamı boyunca prostatın korunması için gereklidir. Gerekli olmasına rağmen, androjenik anabolik steroidler ile büyüme uyarısı, prostat boyutunu rahatsız edici seviyelere yükselebilir ve idrara çıkma sıklığı, idrara çıkma sorunları, iltihaplanma, rahatsızlık gibi daha önce bahsedilen sorunlara neden olabilir. Testosteron gibi androjenler, Merkezi role göre, prostat büyümesinde eşit büyüklükte (hatta daha büyük) rol oynamak için bilinen östrojen’dir . Östrojen, prostat bezinde androjen reseptörlerinin sayısının ve çoğalmasının rolüne hizmet ettiği ve bu nedenle androjen reseptörlerinin sayısındaki artışların, androjen düzeylerinde bir düşüş sırasında bile büyüme hızında belirgin bir artışa neden olduğu gösterilmiştir . Jinekomastinin androjen: östrojen oranı östrojen lehine değişen benign prostatik hiperplazi sorunundan nasıl önemli derecede etkilenmiş olduğu gibi çok da bu şekilde etkilenmiş gibi görünüyor.
Şimdi, prostat kanserine hızla geri dönersek, östrojen seviyelerinin yükselmesi prostat kanseri ile ilişkili olduğunda, östrojenin aslında prostatla ilgili güçlü bir kansere neden olan ajan olduğunu gösteren çok güçlü kanıtlar vardır. Kanıtlar ileri prostat kanserinde östrojen reseptör durumundaki değişiklikler yanı sıra östrojen ve Testosteron kullanan prostat kanseri indüksiyonunu gösteren kemirgen modelleri ve kimerik insan doku greft modellerini de göstermektedir . Östrojen, prostat bezinde çeşitli östrojen reseptörleri keşfedildi ve Östrojen sadece BPH’yi şiddetlendirdi (daha önce de belirtildiği gibi) kötü huylu prostat kanserini reseptör aracılı mekanizmalar, DNA zararlıları ve potansiyel olarak kötüleştirecek şekilde arttırdı.
Tüm bunlar östrojeni ve onun prostat ile ilgili yan etkilerini çok ciddi bir ışıkla boyamak üzere görünüyor olsa da, Östrojene bir miktar tasarruf armağanı var. Prostata ilişkin olumsuz östrojenik yan etkilere ek olarak bazı faydalı koruyucu etkiler de göründüğü kanıtları vardır.Olumlu tarafta, Östrojen reseptör-beta uyarımı, prostatın inflamasyon, hiperplazi ve bazı karsinogenezden korunmasına yardımcı olabilir. Daha önce bahsedilen olumsuz etkilerden sorumlu olan östrojen alıcısı-alfa. Bununla birlikte, anabolik steroid uygulaması sırasında (hafif ve ağır östrojenik anabolik steroidlerin kullanıldığı) yüksek PSA düzeyleri kaydedildiğinden, prostat için çok yüksek bir östrojen seviyesinin yararlı olmasından çok daha zararlı olduğu sonucuna varmak güvenle kullanılabilir

Aromatize Olabilen ve Aromatize Olmayan Anabolik Steroidler

Aromatizasyon

En sonunda, anabolik steroidler kullanarak yüzeye çıkabilen östrojen yan etkilerinin özgün nedenine geri dönüyoruz: aromatizasyon. Reaktif tedbirlerden ziyade koruyucu önlemlerin uygulanması genellikle çok daha iyi bir fikirdir. Her şeyden önce, bir aromataz inhibitörü veya bir SERM’yi bir döngü boyunca kullanma maliyetleri, uzun vadede ek bir maliyet olabilir. Ek olarak, kemik sorunları, eklem ağrısı / problemleri ve hatta bir döngünün ileriye dönük kazançlarını düşüren IGF-1 düzeylerinin azaltılması da dahil olmak üzere (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) anti-östrojenlerin kronik kullanımı ile ilgili olumsuz etkiler vardır. Bir denklem içine atılan ilaçların sayısı ne kadar fazla olursa, komplikasyonlar o kadar çok olur.
Önleyici tedbirleri etkili bir şekilde uygulamak için, nedenin doğasını ve durumun anti-östrojen olmadan baştan kontrol edilmesi için neler yapabileceğini anlamak önemlidir. Bununla birlikte, östrojenik yan etkilerin bir sorun haline gelmesi durumunda, anabolik steroid döngüsü boyunca SERM’lerin ve AI’lerin daima el altında tutulması gerektiğini not etmek önemlidir. Sonuçta, yer altı kalitesi anabolik steroidlerin piyasaya hakim olması nedeniyle, herhangi bir ürünün istenen kesin dozajları içerebileceğini kesin olarak bilmek çok zor olabilir. Bazıları aşırı dozlanabilir, bazıları aromatikleştirilemez bir madde elde etmek için aromatize edilebilir bir anabolik steroid içerebilir ve bazı ürünler bile Östrojen ile kirletilmiş olarak bulunmuştur.

Aromatiklenebilir Bileşikler

Çoğu aromatik hale getirilebilen androjenler doğrudan testosteron türevidir. Örneğin, testosteron, Boldenone (Equipoise), Dianabol (Methandrostenolon) ve Deca-Durabolin (Nandrolone) aromatize bileşiklerin başlıca üç örnekidir. Yani, bu bileşiklerin tümü (ve daha az popüler olanları), aromataz enziminin tanınmış alt tabakaları olarak görev yapar. Bununla birlikte, bütün aromatizasyon eşit değildir. Bazıları, diğerlerine kıyasla daha düşük bir aromatizasyon oranı sergiler; örneğin, Testosteronun kabaca yarısı kadar bir aromatizasyon oranına sahip olan Equipoise (Boldenone) . Deca-Durabolin, düşük bir aromatizasyon oranı olan ve Testosteron’dan yaklaşık % 20 daha düşük bir orana sahip başka bir bileşiktir. Testosteronun kendisi ve Dianabol’ın her ikisi de orta derecede bir aromatizasyon sergilemektedir.

Aromatik Olmayan Bileşikler

Aromataz enziminden tamamen etkilenmeyen sayısız bileşik vardır, çünkü modifikasyonları aromataz enzimini uygun substratlar olarak algılanamaz hale getirir. Masteron gibi bu bileşiklerin bazıları bile anti-östrojenik aktiviteye sahiptir . Maddenin gerçeği, bu anabolik steroidlerin çoğunluğunun, vücuda doğal bir anti-Östrojen görevi gören ve aromataz enzimi tarafından uygun bir substrat olarak tanınmayan Dihidrotestosteron türevleri olmasıdır. Aşağıdaki bileşikler herhangi bir dozda östrojene aromatize değildir: Anadrol (Oxymetholone), Anavar (Oxandrolone), Winstrol (Stanozolol), Masteron (Drostanolone), Primobolan (Methenolon), Trenbolone ve Turinabol (4-klorodehidrometil-testesteron). Ancak Anadrol, bu listeye büyük bir istisna teşkil ediyor. Tüm okuyucular, Anadrol’un aromatize edilememesi ve bir DHT türevinde olmasına rağmen şu anda bilinmeyen sebebler yoluyla kullanıcıları üzerinde en yüksek östrojenik etkilerin bir kısmını empoze etmekle ünlüdür (her ne kadar bunun veya metabolitlerinin hareket ettiği varsayılmaktadır) Çeşitli dokularda Östrojen’in kendisi). Trenbolone bir DHT  türevi değildir, ancak benzersiz kimyasal yapı nedeniyle tamamen aromatize edilemez.

Önleyici Tedbir: TRT Dozu

Aromatizasyona ve / veya östrojenik etkilere duyarlı kişiler için, aromatikleştirilebilen bileşiklerin tümünü berrak bir şekilde yönlendirmek akıllıca bir fikir olabilir. Bununla birlikte, testosteronun birçok önemli nedenden ötürü her döngüde gerekli bir katılım olduğunu önemli bir maddedir. Bununla birlikte, suprafizyolojik bir vücut geliştirme dozunda çalıştırmanın hiçbir gerekliliği yoktur. Normal fizyolojik seviyelerin üzerinde yüksek ve daha yüksek dozlarda aromatizasyon oranı önemli derecede artar. Bu nedenle, çözüm, normalde haftada 100 mg arasında değişen TRT (Testosteron Replasman Tedavisi) dozlarında testosteron kullanır ve tıbbi protokoller her dört haftada bir 250 mg arar. Böyle bir stratejiyi kullanırken, bir anabolik steroid döngüsü sırasında östrojenin yükselen seviyelerinden kaçınmayı isteyen bir kişi, daha önce bahsedilen dozajda Testosteronu kullanabilirken, diğer aromatik olmayan bileşiklerin daha yüksek vücut geliştirme aralığı dozajlarını kullanabilir. Etkili bir şekilde aromatizasyon asgari düzeyde tutulacak ve kullanıcı, östrojenik yan etkilerden çok az randımanla zayıf kazançlardır ve kesinlikle gerekli olmadığı sürece anti-Östrojenleri kür boyunca kullanmak için düşük bir gereksinim getiren bir döngüden yararlanabilir.

Normal östrojen seviyeleri

Bu alt konuya daha önce girişte değinildiği gibi vücut geliştirme ve atletik toplulukları kullanarak anabolik steroid içinde çoğu zaman spektrumun her iki ucundan aşırılık yanlısı beslenme, eğitim, destek ve uyuşturucu kullanımına yenik düşer. Bu aslında toplum genelinde görülebilen bir özelliktir. Östrojen aslında anabolik steroid kullanımı ile ilgili bir endişe olsa da, anabolik steroidlerin döngüleri sırasında vücudun tüm östrojen düzeylerinin azaltılması ve yok edilmesini destekleyen ve savunanlar var (ve hatta çevrimdışı döngü)Aşırı uçtaki diğer ucunu savunanlar: anabolik steroid kullanımı esnasında östrojen düzeylerinin dikkatsizce çılgınca yükselmesine izin veriyor. İnsan vücudu her zaman aktif olarak homeostazı korumaya çalışmaktadır. Homeostaz, biyoloji ve fizyoloji için geçerli olduğu gibi, değişkenlerin organizmanın sınırları içerisinde iç koşulların istikrarlı olmasını sağlamak için düzenlendiği bir sistemdir.
Bireyler bir anabolik steroid döngüsüne girmeye karar verdiklerinde, vücut homeostazı korumaya ve kendi endojen çıkışını androjenlerinin, sisteme giren aşırı miktardaki ekzojen androjenler ışığı altında kapatmaya ya da etkisini azaltarak göz önüne almaya çalışacaktır. HPTA (Hipotalamik Hipofiz Testis Ekseni) . Ancak ekzojen olarak verilen aromatize olabilen androjenlerin aromataz enzimi ile etkileşime girmesi ve östrojenin kan plazması seviyelerinde artışa neden olması nedeniyle endokrin homeostazı korumak için tek girişim bu değildir. Vücudun androjenlerin aşırı dolaşımdaki seviyelerini azaltmaya çalışmanın yanı sıra hormonal denge düzeyini korumaya çalışan çabası budur.

Östrojenin Pozitif Etkileri

Çoğu zaman, östrojen, Cortisol’e çok benzer şekilde, ‘kötü’ bir hormon olarak yanlış etiketlenmiştir. Östrojen çok yüksek oranlarda vücuda istenmeyen etkiler bırakma potansiyeline sahipken, bazıları vücuttaki bir dizi alanda oldukça faydalı:
– Kolesterol değerleri ve kardiyovasküler fonksiyon: Estrojenin bir bütün olarak kardiyovasküler sistem üzerinde sahip olduğu yararlı özellikleri destekleyecek önemli miktarda kanıt bulunmaktadır. Menopoz öncesi kadınlarda kardiyovasküler hastalık riski erkeklerden ve postmenopozal kadınlardan daha düşüktür  ve erkeklerde normal fizyolojik düzeydeki E2 (Estradiol) ‘un aynı miktarda yarar sağlayabileceği bilinmektedir. Buna ek olarak, kanıtlar, erkek-dişi transseksüellerde kardiyovasküler fonksiyonun gelişmesiyle kanıtlandığı gibi, kardiyovasküler fizyolojinin sözkonusu olduğu Estrojenin terapötik kullanımını ve arteryal reaktivitenin (arterlerin esnekliği) yüksek olarak verilen erkeklerde arttığını desteklemektedir .
 Ayrıca, Östrojenin azaltılması özellikle anabolik steroid uygulaması sırasında kolesterol düzeyleri üzerinde zararlı etkiler gösterir. Bir çalışma, 12 hafta süreyle haftalık 280 mg Testosteron Enanthate verildi ve kolesterol değerleri test deneklerde hafifçe düştüğü halde, kolesterol profilleri, daha sonra, aromataz inhibitörü dahil edildiğinde kötüleşti ve HDL kolesterolünde % 25’lik bir düşüş ile sonuçlandı. Östrojen kardiyovasküler sistemin düzgün bir şekilde çalışması için çok önemli, ki bu da anabolik steroid döngüleri esnasında baskı altındadır.
– Kas büyümesi, Büyüme Hormonu ve IGF-1: Östrojenin insan büyüme hormonu (HGH) ve insülin benzeri Büyüme Faktörü 1 (IGF-1) düzgün işleyişinde ve düzenlenmesinde eli olduğu düşünülmektedir; Karaciğerden sentezlenen ve salınan kas dokusunda çok güçlü bir anabolik peptidtir. Özellikle HGH ve IGF-1, birtakım kas anabolizmasını tetikleyen etkilerden sorumludur. Bunlara azot retansiyonu ve protein sentezinin yanı sıra hücre hiperplazisi (myonükleus proliferasyonu) dahildir. Azaltılmış E seviyeleri dolaşımdaki IGF-1’in azalmasına neden olur ve bu nedenle bir anti-östrojen, Nolvadex’in (Tamoksifen) bu işlevlere sahip olduğu etkilerini araştıran bir çalışma ile kanıtlandığı gibi toplam kas anabolizması üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Nolvadex’in IGF-1 üzerindeki baskılayıcı etkileri üzerine olan daha ileri çalışmalar (anti-östrojenik etkiler yoluyla) gerçekleştirildi ve IGF-1 üzerindeki bu baskılayıcı etkilerin, anabolik steroid Testosteron uygulaması varlığında bile devam ettiği bulundu.
 
Bu çalışma sadece Nolvadex’in IGF-1 üzerindeki baskılayıcı etkilerini Testosteron ile birlikte araştırmakla kalmamış aynı zamanda Testosteron’un Nolvadex içermeyen IGF-1 üzerindeki etkilerini de araştırmıştır. Çalışmanın sonuçları, Testosteron tek başına verildiğinde IGF-1 düzeylerinin arttığını ve Nolvadex uygulandığında IGF-1 düzeylerinin kayda değer bir düşüş gösterdiğini testosteron ile birlikte ve testosteron ile birlikte göstermiştir. Bütün bunların üstesinden gelmek için, östrojen varlığında kas dokusundaki androjen reseptörlerinin sayısı ve androjen reseptör arıza hızının yavaşlamasıyla östrojenin androjen reseptörü üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu gösteren kanıtlar da vardır.Bütün bu bilgiler açıkça bize, östrojenin normal dolaşımdaki kan plazma düzeylerinin kas büyümesinin normal işleyişi için çok gerekli olduğuna işaret etmektedir.
– Cinsel işlev, libido ve doğurganlık: Estrojenin (bir eksikliğinin yanı sıra) bir organizmanın cinsel fonksiyon ve doğurganlığına olan etkisi derecesi şaşırtıcıdır. Östrojenin normal kan plazma seviyelerinin varlığı hem libido hem de doğurganlığın düzgün işleyişi için önemlidir ve östrojenin normal aralıkların altında azaltılması fizyolojik işlevin bu alanında önemli bir olumsuz etki yaratabilir. Erkeklerde libido, estrojen ve testosteron gibi nörotransmitter gibi diğer moleküllere bağlıdır. Çok önemli bir çalışma, hem testosteron hem de östrojenin cinsel işlevleri korumada eşit derecede önemli olduğunu ve aromatizasyona ara vermek için bir aromataz inhibitörü verilen kişilerin cinsel isteği ve libidoda önemli bir azalmayı ifade ettiğini gösterir.
Bu, aynı zamanda, Letrozol (Femara), Arimidex (Anastrozol) veya Aromasin (Exemestane) gibi yüksek doz aromataz inhibitörlerinin kullanımı yoluyla, birçok anabolik steroid kullanıcısının anekdot olarak kanıtlayabileceği düşük Östrojen düzeylerinin bir etkisidir. Ayrıca, diğer çalışmalar, östrojenin gonadlarda sperm olgunlaşması ve gelişiminde belirli bir aşamayı düzenleyen önemli bir rol oynadığını ve östrojen seviyelerinin bozulmasının normal östrojen seviyeleri düzeltilene kadar geçici kısırlığa neden olduğunu göstermiştir. Östrojenin normal fizyolojik kan plazma seviyeleri sağlıklı seviyelerde androjenlerin yanında, erkeklerin uygun cinsel işlevleri için çok gereklidir.
– letarjı Önleme: Giriş bölümünde, aromataz enziminin merkezi sinir sisteminde önemli konsantrasyonda bulunduğu tespit edilmiştir. Bir anabolik steroid döngüsü sırasında vücuttaki östrojen düzeylerini önemli ölçüde düşürmek için güçlü aromataz inhibitörleri kullanırken atletler ve vücut geliştiricileri kullanan birçok anabolik steroid, devasa miktarda letarjiklik şikayetinde bulundu. Bu genellikle “steroid yorgunluğu” veya “Östrojen letarji” olarak adlandırılır. Merkezi sinir sisteminde Östrojen aktivitesine geri döndüğünüzde, merkezi sinir sisteminde östrojenin önemli bir rol oynadığının, özellikle de nörotransmitter serotoninin düzenlenmesinde önemli bir rol oynadığı doğrulanmış bir durumdur; bu, sağlıklı ve Normal çalışma uyku / uyanıklık döngüsü ve uyanıklıktır.
Nörotransmitter serotoninin bozulması, organizmalardaki kronik yorgunluk ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bununla bağlantılı olarak, postmenopozal kadınlarda östrojen (E2) azalması, kronik yorgunluk ile sonuçlanmıştır ve birçok farklı aromataz inhibitörünün kullanılması, onları kullanan çeşitli hastalarda kronik yorgunluğu klinik olarak göstermiştir.Aynı zamanda , potansiyel östrojenik yan etkilerle savaşmak için steroid kullanımı sırasında aynı ilaçları etiket dışı amaçlar için kullanan anabolik steroid kullanıcıları ile de öyküler vardır. Anabolik steroid kullanımı sırasında östrojenin normal fizyolojik aralıklarının korunması normal bir uyanıklık halinin devam ettirilmesi için çok önemlidir.

Östrojen Ne Zaman ve Ne Kadar Sürer?

Bu noktada birçok okuyucu tarafından sorulması gereken soru şu: Östrojen düzeylerini ne zaman ve ne kadar süreyle düşürürüz? Cevap çok basit değil, ama o kadar karmaşık değil. Her şeyden önce, mümkünse, bir anabolik steroid döngüsü ya da herhangi bir aromataz inhibitörü kullanırken her zaman bir doktor vasıtasıyla iş yapılmalıdır. Bu, anabolik steroid kullanıcısının yaptığı işin doğruluğunu kesin olarak belirlemek için mümkün olduğunca yakın olmasını sağlayacak ve kan yoluyla sağlanan katı sayılar kullanılmalıdır.
Herhangi bir bireyin Estradiol (E2) düzeylerinin kan dolaşımında bulunduğu yerde ‘hissetmek’ imkansızdır. Estradiol (E2) aromatizasyonun birincil östrojen ürünü olduğu için, anabolik steroid kullanıcıları ve erkekler açısından genel olarak ilgilendiğimiz şey, tıbbî kuruluş tarafından kurulan kan plazmasında bulunan östradiolün normal ve sağlıklı öfkesi 14 – 55 pg / mL. Ölçüm birimlerinin, farklı ülkelerde kullanılan ünitelere bağlı olarak farklı olabileceğini unutmayın, mL başına pikogram (pg / mL) Amerikan tıbbında standarttır.
Son olarak, eğer bir aromataz inhibitörü kullanılarak Östrojen seviyeleri düşürülmeliyse, Östrojen seviyeleri, östrojenik yan etkileri hafifletmek için asgari olarak gerekli olan (veya bir haftadan fazla olmamak üzere) çok daha düşük seviyelere ulaşmamalıdır. Östrojenin kronik düşük serum seviyeleri normal fizyolojik fonksiyonlarda bir bütün olarak bozulmalara neden olabilir ve bunların birçoğu birey için son derece rahatsız edici ve / veya korkutucu sağlık tehlikelerine neden olabilir. Birçok rekabetçi ve profesyonel vücut geliştiricisi, bir rekabet şovu öncesinde güçlü bir aromataz inhibitörü kullanımını istihdam edecek, ancak bunun birkaç günden fazla uygulanmadığını anlamak önemlidir. 

Medikal Referanslar:

 1. “estrogen (CHEBI:50114)”. ChEBI. Retrieved 15 July 2015.
 2. Ryan KJ (August 1982). “Biochemistry of aromatase: significance to female reproductive physiology”. Cancer Res. 42(8 Suppl): 3342s–3344s. PMID 7083198.
 3. Mechoulam R, Brueggemeier RW, Denlinger DL (September 2005). “Estrogens in insects” (PDF). Cellular and Molecular Life Sciences. 40 (9): 942–944. doi:1007/BF01946450.
 4. Burger HG (2002). “Androgen production in women”. Fertility and Sterility. 77 Suppl 4: S3–5. PMID 12007895doi:1016/S0015-0282(02)02985-0.
 5. Lombardi G, Zarrilli S, Colao A, Paesano L, Di Somma C, Rossi F, De Rosa M (2001). “Estrogens and health in males”. Molecular and Cellular Endocrinology. 178 (1–2): 51–5. PMID 11403894doi:1016/S0303-7207(01)00420-8.
 6. Whitehead SA, Nussey S (2001). Endocrinology: an integrated approach. Oxford: BIOS: Taylor & Francis. ISBN 1-85996-252-1.
 7. Soltysik K, Czekaj P (April 2013). “Membrane estrogen receptors — is it an alternative way of estrogen action?”. J. Physiol. Pharmacol. 64 (2): 129–42. PMID 23756388.
 8. Micevych PE, Kelly MJ (2012). “Membrane estrogen receptor regulation of hypothalamic function”. Neuroendocrinology. 96 (2): 103–10. PMC 3496782 . PMID 22538318doi:1159/000338400.
 9. Prossnitz ER, Arterburn JB, Sklar LA (2007). “GPR30: A G protein-coupled receptor for estrogen”. Mol. Cell. Endocrinol. 265–266: 138–42. PMC 1847610 . PMID 17222505doi:1016/j.mce.2006.12.010.
 10. Files JA, Ko MG, Pruthi S (2011). “Bioidentical hormone therapy”. Mayo Clin. Proc. 86(7): 673–80, quiz 680. PMC 3127562 . PMID 21531972doi:4065/mcp.2010.0714.
 11. Baker ME (2013). “What are the physiological estrogens?”. Steroids. 78 (3): 337–40. PMID 23313336doi:1016/j.steroids.2012.12.011.
 12. Miller KK, Al-Rayyan N, Ivanova MM, Mattingly KA, Ripp SL, Klinge CM, Prough RA (2013). “DHEA metabolites activate estrogen receptors alpha and beta”. Steroids. 78 (1): 15–25. PMC 3529809 . PMID 23123738doi:1016/j.steroids.2012.10.002.
 13. Bhavnani BR, Nisker JA, Martin J, Aletebi F, Watson L, Milne JK (2000). “Comparison of pharmacokinetics of a conjugated equine estrogen preparation (premarin) and a synthetic mixture of estrogens (C.E.S.) in postmenopausal women”. J. Soc. Gynecol. Investig. 7 (3): 175–83. PMID 10865186doi:1016/s1071-5576(00)00049-6.
 14. [1]
 15. Fang H, Tong W, Shi LM, Blair R, Perkins R, Branham W, Hass BS, Xie Q, Dial SL, Moland CL, Sheehan DM (2001). “Structure-activity relationships for a large diverse set of natural, synthetic, and environmental estrogens”. Chem. Res. Toxicol. 14 (3): 280–94. PMID 11258977doi:1021/tx000208y.
 16. Häggström, Mikael (2014). “Reference ranges for estradiol, progesterone, luteinizing hormone and follicle-stimulating hormone during the menstrual cycle”. WikiJournal of Medicine. 1 (1). ISSN 2002-4436doi:15347/wjm/2014.001.
 17. Lin CY, Ström A, Vega VB, Kong SL, Yeo AL, Thomsen JS, Chan WC, Doray B, Bangarusamy DK, Ramasamy A, Vergara LA, Tang S, Chong A, Bajic VB, Miller LD, Gustafsson JA, Liu ET (2004). “Discovery of estrogen receptor alpha target genes and response elements in breast tumor cells”. Genome Biol. 5 (9): R66. PMC 522873 . PMID 15345050doi:1186/gb-2004-5-9-r66.
 18. Darabi M, Ani M, Panjehpour M, Rabbani M, Movahedian A, Zarean E (2011). “Effect of estrogen receptor β A1730G polymorphism on ABCA1 gene expression response to postmenopausal hormone replacement therapy”. Genet Test Mol Biomarkers. 15 (1–2): 11–5. PMID 21117950doi:1089/gtmb.2010.0106.
 19. Raloff J (December 6, 1997). “Science News Online (12/6/97): Estrogen’s Emerging Manly Alter Ego”. Science News. Retrieved 2008-03-04.
 20. Hess RA, Bunick D, Lee KH, Bahr J, Taylor JA, Korach KS, Lubahn DB (1997). “A role for estrogens in the male reproductive system”. Nature. 390 (6659): 447–8. PMID 9393999doi:1038/37352.
 21. “Science Blog – Estrogen Linked To Sperm Count, Male Fertility”. Science Blog. Retrieved 2008-03-04.
 22. Hill RA, Pompolo S, Jones ME, Simpson ER, Boon WC (2004). “Estrogen deficiency leads to apoptosis in dopaminergic neurons in the medial preoptic area and arcuate nucleus of male mice”. Mol. Cell. Neurosci. 27 (4): 466–76. PMID 15555924doi:1016/j.mcn.2004.04.012.
 23. Massaro D, Massaro GD (December 2004). “Estrogen regulates pulmonary alveolar formation, loss, and regeneration in mice”. Am. J. Physiol. Lung Cell Mol. Physiol. 287 (6): L1154–9. PMID 15298854doi:1152/ajplung.00228.2004.
 24. Christensen A, Dewing P, Micevych P (November 2011). “Membrane-initiated estradiol signaling induces spinogenesis required for female sexual receptivity”. J Neurosci. 31 (48): 17583–17589. PMID 22131419doi:1523/JNEUROSCI.3030-11.2011.
 25. Handa RJ, Ogawa S, Wang JM, Herbison AE (January 2012). “Roles for oestrogen receptor β in adult brain function”. J Neuroendocrinol. 24 (1): 160–173. PMC 3348521 . PMID 21851428doi:1111/j.1365-2826.2011.02206.x.
 26. Kow LM, Pfaff DW (May 1998). “Mapping of neural and signal transduction pathways for lordosis in the search for estrogen actions on the central nervous system”. Behav. Brain Res. 92 (2): 169–180. PMID 9638959doi:1016/S0166-4328(97)00189-7.
 27. Warnock JK, Swanson SG, Borel RW, Zipfel LM, Brennan JJ (2005). “Combined esterified estrogens and methyltestosterone versus esterified estrogens alone in the treatment of loss of sexual interest in surgically menopausal women”. Menopause. 12 (4): 359–60. PMID 16037752doi:1097/01.GME.0000153933.50860.FD.
 28. Heiman JR, Rupp H, Janssen E, Newhouse SK, Brauer M, Laan E (May 2011). “Sexual desire, sexual arousal and hormonal differences in premenopausal US and Dutch women with and without low sexual desire”. Horm Behav. 59 (5): 772–779. PMID 21514299doi:1016/j.yhbeh.2011.03.013.
 29. Brisken C, O’Malley B (2010). “Hormone action in the mammary gland”. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2 (12): a003178. PMC 2982168 . PMID 20739412doi:1101/cshperspect.a003178.
 30. Kleinberg DL (1998). “Role of IGF-I in normal mammary development”. Breast Cancer Res. Treat. 47 (3): 201–8. PMID 9516076doi:1023/a:1005998832636.

 

Benzer Yazılar

Bu Makalede İlginizi Çekebilir   Geneza Pharma GP Bold 200 (Boldenon) Laboratuar Testi

About Steroid Ansiklopedisi

Steroid-ansiklopedisi.com anabolik steroidlerin hem etkilerini hem de olumsuz olduğu gerçeğini sağlamak için türkiyede ve dünyada ülkemizi temsil edip birçok ödül almış sporcular tarafından oluşturulmuştur. Steroid-ansiklopedisi.com ve yaratıcıları, Anabolik steroidlerin reçetesiz yasadışı olduğunu vurgulamak ister. Bir doktor gözetimi olmaksızın anabolik steroid kullanımını herhangi bir şekilde teşvik, tavsiye veya önerisini yapmıyoruz. Web sitemizde görmek istediğiniz konular varsa lütfen bize bildirin.

One thought on “Östrojen Nedir ve Ne işe yarar ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir